Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

WATER4CROPS — Wynik w skrócie

Project ID: 311933
Źródło dofinansowania: FP7-KBBE
Kraj: Włochy

Współpraca UE z Indiami otwiera rynek dla innowacji w zakresie efektywnego gospodarowania wodą

Badacze europejscy i indyjscy wspólnie opracowali i przetestowali nowe metody efektywnego gospodarowania wodą w rolnictwie oraz zidentyfikowali nowe okazje komercyjne dla MŚP zainteresowanych masową produkcją takich innowacji i wprowadzeniem ich na rynek.
Współpraca UE z Indiami otwiera rynek dla innowacji w zakresie efektywnego gospodarowania wodą
Aby w przyszłości skutecznie zapobiegać głodowi, chorobom i konfliktom o dostęp do surowców, pilnie potrzebne są skoordynowane działania w skali globalnej, które pozwolą wprowadzić w życie bardziej inteligentne i zrównoważone metody używania i ponownego wykorzystywania wody. Jest to szczególnie istotne w gospodarkach bazujących na rolnictwie, w których nawadnianie upraw pochłania obecnie od 70 do 90% wody słodkiej. Są to proporcje ewidentnie nie do utrzymania, jeśli wziąć pod uwagę, że wyżywienie rosnącej liczby ludności będzie wymagać zwiększenia produkcji żywności o blisko 50% do roku 2030, a o 100% do roku 2050.

"Zwiększanie efektywności gospodarowania wodą ma fundamentalne znaczenie dla poprawy dobrobytu ludzkości, niwelowania różnic społecznych, ograniczania zagrożeń dla środowiska i zapewnienia dostępności surowców" — wyjaśnia koordynator projektu WATER4CROPS Antonio Lopez z Istituto di Ricerca Sulle Acque (IRSA) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) we Włoszech.

Identyfikowanie okazji do zrównoważonego rozwoju

W ramach finansowanego przez UE projektu połączono siły instytutów, uniwersytetów, zakładów przemysłowych i MŚP z Europy i Indii w celu identyfikowania innowacyjnych udoskonaleń technicznych i najlepszych praktyk w zakresie biologicznego oczyszczania wód ściekowych i efektywnego gospodarowania wodą, jak również potencjalnych nowych okazji biznesowych dla rolnictwa.

W obu regionach przeprowadzono szeroko zakrojone próby terenowe. Umożliwiło to zademonstrowanie skutecznych metod pozyskiwania wartościowych produktów i substancji chemicznych z wód ściekowych pochodzących z rolnictwa spożywczego oraz pokazanie prostych i opłacalnych technologii oczyszczania ścieków komunalnych w oczyszczalniach. Współpraca partnerów z Europy i Indii przy tworzeniu skutecznych rozwiązań umożliwiła transfer wiedzy i sprawdzonych praktyk.

Prace projektu WATER4CROPS wykazały też, że możliwe jest oszczędne i efektywne korzystanie z wody poprzez staranny dobór zoptymalizowanych systemów i strategii nawadniania oraz precyzyjne szacowanie zapotrzebowania upraw na wodę z wykorzystaniem narzędzi technicznych. Selektywna hodowla roślin umożliwiła zwiększanie odporności upraw na suszę. Szczegółowe informacje na temat pomyślnych prób terenowych można znaleźć w witrynie internetowej projektu.

"Bezpośrednimi beneficjentami sukcesów prac będą oczywiście rolnicy europejscy i indyjscy, ale również przemysł chemiczny powinien zainteresować się możliwością odzyskiwania wartościowych produktów z wód ściekowych rolnictwa" — mówi Lopez. "Zidentyfikowaliśmy też okazje dla lokalnych firm technologicznych w zakresie rozwijania i wdrażania zaawansowanych technologii oszczędzania i odzysku wody".

Od wyników do rzeczywistości

Wypracowane wyniki prezentowano i omawiano podczas kilku warsztatów INNOVA kierowanych do zainteresowanych stron, organizowanych na przestrzeni projektu w Europie i Indiach. "Zastosowaliśmy oryginalne, ale niełatwe podejście pozwalające autentycznie zaangażować wszystkich zainteresowanych, w tym lokalnych producentów i użytkowników technologii, sprzedawców i instytucje regulacyjne. Chodziło o to, żeby nasze wyniki naprawdę mogły być stosowane w praktyce" — mówi Lopez. "Warsztaty pozwoliły zidentyfikować lokalne bariery dla rozwoju gospodarczego oraz lokalne mechanizmy rozwoju metod wykorzystywania wód ściekowych w nawadnianiu".

Jak podkreśla Antonio Lopez, nie wszystko jest w rękach badaczy, toteż w ramach projektu badano również wpływ przepisów. "Na przykład w Europie przepisy dotyczące ponownego używania ścieków rolniczych są miejscami tak rygorystyczne, że ograniczają wprowadzanie nowych technologii, natomiast w Indiach brak jasnych przepisów i metod ich egzekwowania zmniejsza motywację do inwestowania w oczyszczanie" — mówi. "Wyzwaniem dla instytucji rządowych i regulacyjnych ustalających standardy jakości wody jest uchwycenie odpowiedniej równowagi między surowością przepisów a swobodą działania, a celem naszego projektu było wspomaganie decydentów politycznych w ustalaniu odpowiednich zasad".

Projekt dobiegł już końca, więc teraz Antonio Lopez chciałby jak najszybciej zobaczyć obiecujące technologie w produktach dostępnych na rynku. "W toku projektu byliśmy świadkami znacznego zwiększenia gotowości technicznej kilku technologii. Teraz potrzebne są większe projekty pilotażowe, które pozwolą zweryfikować skuteczność tych zestawów technologii. Inicjatywy pilotażowe powinny rozwijać technologie o sprawdzonej już poprawności koncepcyjnej, co pozwoli doskonalić skuteczne rozwiązania i stosować je w praktyce. W dłuższej perspektywie nasze rozwiązania powinny wspomóc rozwój ekologicznej gospodarki w Europie i Indiach".

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

WATER4CROPS, efektywne gospodarowanie wodą, MŚP, współpraca UE z Indiami, INNOVA, przemysł rolno-spożywczy, wody ściekowe, zrównoważony rozwój, efektywne gospodarowanie surowcami
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę