Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

Najciekawszy artykuł

Źródło dofinansowania: FP7-ICT

DATA SIM: a co gdybyśmy wszyscy przesiedli się do samochodów elektrycznych?

Technologia projektowania samochodów elektrycznych jest stale doskonalona, a UE prognozuje, że do roku 2020 tego typu samochody trafią do masowej produkcji. W toku opracowywania całkowicie nowego sposobu korzystania z GPS i danych lokalizacyjnych GSM, partnerzy unijnego projektu DATA SIM przeprowadzili symulację następstw masowego przechodzenia na korzystanie z samochodów elektrycznych oraz przeanalizowali ich wpływ na mobilność i sieci dystrybucji energii elektrycznej.
DATA SIM: a co gdybyśmy wszyscy przesiedli się do samochodów elektrycznych?
Prognozowane, powszechne przyjęcie się samochodów elektrycznych (EV) na rynku odbije się na sposobie, w jaki podróżujemy oraz na tym gdzie i kiedy będziemy obciążać sieć elektryczną.

Aby przygotować wprowadzenie EV na rynek kluczowe znaczenie ma ustalenie skali efektu domina, kiedy już będą w powszechnym użyciu. Partnerzy realizowanego w ramach 7PR unijnego projektu DATA SIM przeprowadzili badania z zamiarem określenia następstw masowego przechodzenia na korzystanie z EV w celu przedłożenia decydentom rekomendacji działań.

Szczegółowy obraz korzystania ze środków transportu w UE przez pryzmat dużych zbiorów danych

Do tej pory w celu mapowania przepływów ruchu naukowcy opierali się na ogólnych kryteriach, takich jak trendy zatrudnienia w regionie. Użytkownicy dróg prowadzili dzienniki, odnotowywali swoje wyjazdy i wypełniali ankiety. Mimo iż pomocne, informacje te nie były w pełni wiarygodne, gdyż respondenci mogli być niedokładni albo mylić się.

W ramach projektu wypracowane zostało całkowicie nowe i niezwykle szczegółowe podejście czasoprzestrzenne, oparte na wykorzystywaniu dużych ilości danych z GSM i GPS.

Ten nowy model behawioralny pozwala przewidzieć, co by się stało, gdybyśmy wszyscy przesiedli się jutro do samochodów elektrycznych.

„Obecna technologia umożliwia na przykład z jednej strony porównanie ile osób jeździ samochodami elektrycznymi, jak długo i jak daleko, a z drugiej jak ta sytuacja może ewoluować wraz z doskonaleniem się technologii” – wyjaśnia koordynator projektu, profesor Davy Janssens z Uniwersytetu Hasselt w Belgii.

Inteligentniejsze sieci energii elektrycznej

Ustalenie tego, co ludzie robią siadając za kółkiem i jak daleko prawdopodobnie zajadą oznacza także, iż naukowcy są w stanie określić, jakie prawdopodobnie wystąpi zapotrzebowanie na energię i gdzie.

Jak zauważa Janssens: „Można się przekonać, czy istnieje ryzyko niedoborów energii w niektórych strefach, kiedy doładowywana jest określona liczba samochodów. Na przykład, jeżeli zbyt wiele EV jest doładowywanych jednocześnie, czy wystąpi ryzyko wyłączenia się oświetlenia ulicznego?”.

Odpowiedzi przyniosą decydentom użyteczne informacje o konieczności wzmocnienia sieci w tych konkretnych lokalizacjach lub przeprojektowania punktów ładowania.

Jednym z głównych wyzwań energii odnawialnej jest jej nieregularność, tj. szczyty i spadki produkcji. Partnerzy projektu DATA SIM przeanalizowali także możliwość magazynowania w EV nadmiaru energii wygenerowanej w okresie szczytu. Dodatkowa energia zmagazynowana w akumulatorach samochodu mogłaby być w razie potrzeby przesyłana z powrotem do sieci (w czasie, kiedy samochód stoi na parkingu).

Zręczna koordynacja ludzi i maszyn

Koordynacja naszej interakcji z samochodami – współużytkowanie samochodów, wspólne przejazdy, ładowanie i prowadzenie pojazdu – ma zasadnicze znaczenie dla poprawy ekologiczności transportu.

„Po raz pierwszy eksploracja danych, zarządzanie bazami danych, układy złożone, transport, energetyka i informatyka przyczyniły się łącznie do znalezienia praktycznych rozwiązań na potrzeby mobilności” – twierdzi Janssens.

Partnerzy projektu DATA SIM, który był realizowany przez trzy lata i zakończył się w sierpniu 2014 r., oprą się na swoich osiągnięciach w poszukiwaniu nowych rozwiązań dla rynku mobilnego poprzez efektywne wykorzystywanie dużych ilości danych. Rozważają utworzenie dwóch firm typu spin-off, które to plany są obecnie na etapie rozwoju.

W skład konsorcjum nadzorującego projekt, które otrzymało 2,3 mln EUR dofinansowania ze środków UE, weszło dziewięciu partnerów z siedmiu krajów.

Link do strony internetowej projektu
Link do materiału wideo

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Internet, technologia informacyjna, samochody elektryczne, przepływ ruchu, modelowanie komputerowe, mikrosymulacja czasoprzestrzenna, UE, CORDIS, 7PR
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę