Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

EURO-TEAM Wynik w skrócie

Project ID: 305549
Źródło dofinansowania: FP7-HEALTH
Kraj: Zjednoczone Królestwo

Przewidywanie reumatoidalnego zapalenia stawów

Zrozumienie mechanizmu powstawania reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) jest kluczowe dla rozwoju strategii prewencyjnych. Identyfikacja nowych biomarkerów powinna pomóc w przewidywaniu początków choroby.
Przewidywanie reumatoidalnego zapalenia stawów
RZS jest przewlekłą chorobą zapalną powodowaną przez niszczące stawy działanie układu immunologicznego. U pacjentów występuje wysoki poziom bólu i dyskomfortu oraz ograniczona mobilność, co obniża ich jakość życia. Zapalenie może również wystąpić poza obszarami stawowymi, zajmując inne tkanki i narządy.

Nie istnieje lek na RZS, lecz wcześnie zdiagnozowana choroba jest łatwiejsza w kontroli, a zmiany patologiczne są mniej poważne. Naukowcy z finansowanego przez UE projektu "Towards early diagnosis and biomarker validation in arthritis management" (EURO-TEAM zaproponowali identyfikację biomarkerów chorobowych, co umożliwi lepszy wgląd w rozwój RZS i poprawi rokowania. Ostatecznym celem jest identyfikacja osobników obciążonych ryzykiem rozwoju RZS i odpowiednio szybkie podjęcie leczenia prewencyjnego.

W tym celu naukowcy dokonali analiz genomicznych, metabolomicznych i analiz przeciwciał próbek pobranych od kohort osób bezobjawowych z czynnikami ryzyka genetycznego, czynnikami ryzyka środowiskowego lub systemową chorobą autoimmunologiczną. Ich profile będą porównane z danymi od pacjentów z RZS lub danymi od osób z objawami zwyrodnienia stawów. Celem jest identyfikacja cech pozwalających przewidzieć rozwój RZS i opracowanie testów prognostycznych.

Na razie badacze zaobserwowali obecność przeciwciał białka karbamylowanego u pacjentów ze zdiagnozowanym RZS i osób z grupy ryzyka. Powiązano ponadto dodatkowe przeciwciała z rozwojem RZS i trwają prace nad możliwością rokowania na podstawie metabolitów.

Partnerzy projektu w innej części badania zajmują się tkanką maziową i węzłów chłonnych u osób z potencjalnym ryzykiem zaburzeń komórkowych. Obserwacje wstępne wskazują na wzrost prozapalnej liczby i aktywności komórek na początkowych etapach choroby.

Praca projektu EURO-TEAM ma na celu dostarczenie podstawowej wiedzy na temat wstępnych zdarzeń poprzedzających rozwój RZS. Równie istotne jest wspieranie pacjentów w procesie decyzyjnym i interpretacja informacji na temat ryzyka. W związku z tym kładzie się duży nacisk na to zagadnienie w badaniach.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Reumatoidalne zapalenie stawów, biomarkery, wczesne diagnozowanie, leczenie artretyzmu, autoprzeciwciała
Numer rekordu: 159671 / Ostatnia aktualizacja: 2015-04-15
Dziedzina: Biologia, Medycyna
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę