Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

TAHITI Wynik w skrócie

Project ID: 269300
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Hiszpania

Wspomaganie działań terapeutycznych i interwencyjnych obrazowaniem

Zespół naukowców pracuje nad stworzeniem nowych technologii obrazowania oraz narzędzi zintegrowanych z konwencjonalnymi procedurami medycznymi w celu zwiększenia ich skuteczności oraz bezpieczeństwa.
Wspomaganie działań terapeutycznych i interwencyjnych obrazowaniem
Obrazowanie medyczne zrewolucjonizowało wykrywanie oraz diagnozowanie chorób i urazów. Zmienia również sposób realizowania procedur terapeutycznych i interwencyjnych. Na przykład podczas zabiegu chirurg może obserwować drogę instrumentu na trójwymiarowej wizualizacji odpowiednich części ciała pacjenta. Na obraz wyjątkowo szczegółowo można przedstawić dokładną granicę pomiędzy tkanką chorą lub uszkodzoną a zdrową.

W ramach finansowanego przez UE projektu "Improving therapy and intervention through imaging" (TAHITI) naukowcy koncentrują się na terapii interwencyjnej oraz zabiegach związanych z chorobami serca oraz na terapii narządów z tkanek miękkich. W ramach sieci szkoleniowej złożonej z trzech instytucji europejskich oraz Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Stanach Zjednoczonych doskonalone są strategie obrazowania wielomodalnego. Tym działaniom towarzyszą prace nad dokładniejszym scharakteryzowaniem tkanek z zaburzeniami, skuteczniejszą segmentacją oraz usprawnianiem łączenia obrazów. W tym ostatnim chodzi o łączenie istotnych informacji pochodzących z dwóch lub większej liczby obrazów w celu uzyskania pojedynczego obrazu. Ma to decydujące znaczenie dla pełnego wykorzystania obrazowania wielomodalnego.

W związku z zabiegami kardiologicznymi naukowcy opracowali nową metodę segmentowania i analizowania obrazów blizn pozawałowych (martwicy tkanek spowodowanej brakiem dopływu krwi). Zespół projektu zaproponował również nowy protokół obrazowania metodą wielomodalnego rezonansu magnetycznego (MR) oraz narzędzia analityczne służące do ustalania obszarów zagrożonych. W ramach innych badań naukowcy stworzyli nowe metodologie integracji obrazowania metodą MR z zabiegami elektrofizjologicznymi, a także wykorzystania informacji pochodzących z rezonansu magnetycznego podczas zabiegów z zastosowaniem angiografii.

Podobne postępy poczyniono w zakresie narządów z tkanek miękkich, ze szczególnym uwzględnieniem zabiegów związanych z wątrobą i jamą brzuszną. Naukowcy opracowali procedurę wyświetlania panoramicznego obrazu endoskopowego. Przygotowali również protokół umożliwiający łączenie zbiorów danych uzyskanych metodami rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej w celu identyfikowania przerzutów oraz planowania operacji wątroby. Istotne korzyści mogą się wiązać z obrazowaniem skutków działania leków w czasie rzeczywistym oraz łączeniem danych przedoperacyjnych z danymi uzyskiwanymi w czasie rzeczywistym podczas zabiegów na narządach z tkanek miękkich oraz w jamie brzusznej.

W ramach multidyscyplinarnego projektu TAHITI poczyniono ważne postępy w dziedzinie metodologii obrazowania oraz narzędzi do stosowania podczas interwencji chirurgicznych i terapeutycznych. Wyniki przedstawiono szerokiej publiczności na konferencjach międzynarodowych oraz w artykułach w prasie fachowej i są one zapowiedzią wzmocnienia konkurencyjności UE oraz korzyści związanych z opieką zdrowotną nad jej obywatelami.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Terapia, interwencja, obrazowanie, leczenie chorób serca, narządy z tkanek miękkich, obrazowanie wielomodalne
Numer rekordu: 159898 / Ostatnia aktualizacja: 2015-05-15
Dziedzina: Informatyka, Telekomunikacja
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę