Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

Najciekawszy artykuł

Źródło dofinansowania: FP7-ICT

LIGHTNESS: wyprzedzając boom w ruchu mobilnym

Wraz z pojawieniem się na rynku nowych standardów telekomunikacyjnych 5G, ruch danych mobilnych do roku 2020 ma wedle przewidywań wzrosnąć stu- a nawet tysiąckrotnie. W związku z trwającym wyścigiem o nowe rozwiązania dla sieci telekomunikacyjnych do obsługi masowego wzrostu, partnerzy jednego z unijnych projektów badawczych już opracowali ultraszybkie rozwiązanie wykorzystujące technologię optycznej transmisji.
LIGHTNESS: wyprzedzając boom w ruchu mobilnym
Zadanie postawione przed LIGHTNESS, branżowym projektem UE, nad którym prace rozpoczęły się w 2012 r., polegało na udoskonaleniu europejskiej technologii łączenia centrów danych, wyprzedzając wzrost natężenia ruchu między nimi. Partnerzy projektu wywiązali się z tego zadania wykorzystując zwiększoną moc, prędkość i opłacalność transmisji optycznej (w stosunku do elektrycznej).

„Opracowywana przez nas infrastruktura musi rozrastać się do 5G w sposób, w który obecnie zgrupowane przełączniki sieci Ethernet nie są w stanie” – wyjaśnia Matteo Biancani z Interoute, kierującego projektem dostawcy usług telekomunikacyjnych i przetwarzania w chmurze. „Skalowalność projektu to naprawdę kluczowe pojęcie, jeżeli mamy zaspokoić zwiększone zapotrzebowanie w przyszłości”.

Transmisja danych z prędkością światła

Nawet dzisiaj sieci 4G i 3G odnotowują duże zapotrzebowanie na wysoką przepustowość danych i krótkie czasy odpowiedzi ze względu na coraz powszechniejsze wykorzystywanie intensywnych obliczeń oraz aplikacji w chmurze i serwerowych. W tym świetle prace prowadzone w ramach projektu LIGHTNESS mają bezpośrednie znaczenie, prócz przygotowania się do nadejścia technologii 5G.

Nadrzędnym celem LIGHTNESS jest zaprojektowanie innowacyjnych przełącznic i technik transmisji fotonicznej, aby budować wysokowydajne i opłacalne łącza w centrach danych i między sobą. Zaangażowane w projekt uczelnie i jednostki badawcze z Holandii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii przeprowadziły testy optycznych przełącznic obwodów (OCS) i optycznych przełącznic pakietów (OPS) na specjalnych stanowiskach testowych. Stanowiska testowe symulują wewnątrzdanowe środowiska sieci centrów, aby przetestować technologię i przekonać się, czy jest w stanie spełnić wymagania powstających aplikacji pod względem ultraszerokości pasma i minimalnego opóźnienia.

Mając na względzie skalowalność, partnerzy przeprowadzili wiele studiów i symulacji, aby ocenić atuty architektury LIGHTNESS w bardzo rozbudowanych systemach, używających ponad 100 kanałów o różnych długościach fal jednocześnie, co przekłada się na przepustowość, która sięga wielu terabitów na sekundę na światłowód. Zastosowanie technologii OCS i OPS łącznie zapewnia najbardziej obiecujące rozwiązanie w zakresie przełączania potężnych strumieni danych z prędkością światła.

Prędkość od 40 do 100 gigabitów na sekundę

Naukowcy z LIGHTNESS opracowali z wykorzystaniem stanowisk testowych optyczne przełącznice pakietów (OPS), które zapewniają nanosekundowe opóźnienie potrzebne sieciom do zareagowania na zapotrzebowanie mobilnych użytkowników w przyszłości. Przeprowadzili także testy przełącznika typu ToR (Top-of-Rack), wykorzystywanego do łączenia szaf z urządzeniami pamięci z siecią centrów danych OPS/OCS, agregując ruch zarówno długich, jak i krótkich strumieni danych. Partnerzy LIGHTNESS z powodzeniem przetestowali te działania przy prędkościach, jakie dotąd nie były osiągane w sieciach, rzędu 40-100 gigabajtów na sekundę.

Wdrożenie w sieciach centrów danych do roku 2018

Wstępne prototypy opracowane w ramach projektu zostały zaprezentowane na europejskiej Konferencji nt. Sieci i Komunikacji w Paryżu w ubiegłym roku, na której partnerzy LIGHTNESS zdobyli Best Booth Award za prezentację nowej, programowalnej sieci optycznej centrów danych (ODCN).

„Prototypowy sprzęt i oprogramowanie LIGHTNESS już zostało całkowicie wdrożone i przechodzi w ramach projektu eksperymentalną ewaluację i walidację na stanowisku testowym. Pełna demonstracja koncepcji odbędzie się we wrześniu w czasie Europejskiej Konferencji nt. Komunikacji Optycznej w Walencji. Budujemy sprzęt do wdrożenia naszych sieci centrów danych, a produkcja osiągnie wartości szczytowe w ciągu dwóch-trzech lat” – stwierdził Matteo Biancani.

LIGHTNESS to celowy projekt badawczy, który otrzymał 2,44 mln EUR dofinansowania z siódmego programu ramowego UE. Projekt, w którym wzięło udział siedmiu partnerów z Włoch, Holandii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, zostanie sfinalizowany w październiku tego roku.

Link do strony internetowej projektu

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

UE, LIGHTNESS, mobilne, centrum danych, optyczne, transmisja, optyczna przełącznica pakietów, optyczna przełącznica obwodów, skalowalność
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę