Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

ANOCAP Wynik w skrócie

Project ID: 303312
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Szwajcaria

Podejście genomiczne do zwalczania komarów

Aby ograniczyć wyniszczający wpływ owadów na zdrowie ludzi i rolnictwo, stosuje się głównie opryski chemiczne. Podczas badania europejskiego zaproponowano bardziej celowaną metodę, korzystającą z genomicznej i biologicznej analizy wektorów chorób.
Podejście genomiczne do zwalczania komarów
Do schorzeń przenoszonych przez żywiące się krwią owady należy malaria, denga i filarioza, które nadal stanowią ogromne zagrożenie dla ludzi. Jako że pestycydy stają się coraz mniej skuteczne i zwiększają się obawy związane ze zmianami klimatu, istnieje pilne zapotrzebowanie na nowe metody zwalczania wektorów chorobowych.

Zsekwencjonowano genomy ponad 500 komarów z rodzaju Anopheles. Co ciekawe, tylko niektóre z nich przenoszą na ludzi malarię, a ta obserwacja musi mieć swoje podstawy genetyczne. Finansowany przez UE projekt ANOCAP (Comparative evolutionary and functional genomics of disease-vector anopheles mosquitoes) został zainicjowany, aby opracować strategie komputerowej identyfikacji genetycznych wzorców selekcji naturalnej w licznych genomach komarów.

Aby ustalić, czym charakteryzuje się wektor malarii i opracować skuteczne metody zwalczania go, naukowcy musieli poznać genetyczne uwarunkowania odpowiedzi behawioralnej i genetycznej, powstałe w toku ewolucji. W tym kontekście naukowcy z projektu ANOCAP wyszukują zbieżności w pełnych genomach, pozwalające identyfikować elementy czynnościowe. Naukowcy starają się uwzględniać wielkość genomu i pokrewieństwo ewolucyjne między badanymi gatunkami komarów.

Wykryte zbieżności przeglądano w narzędziu internetowym a następnie przesiewano w procedurze komputerowej, aby wykryć regiony kodujące białka. Znacząca część prac była poświęcona identyfikacji ograniczeń ewolucyjnych tych zależności, a tym samym ustaleniu ich istotności czynnościowej.

Już wstępne wyniki wskazują, jak silnie dane genomowe przekładają się na lepsze zrozumienie biologii wektorów chorób. Połączenie komparatywnej genomiki ewolucyjnej tych owadów z walidacją czynnościową powinno przynieść znaczące postępy w tworzeniu strategii zwalczania chorób. Przyczyni się to też do opracowania innowacyjnych metod rozwiązywania ogólnoświatowych zagrożeń dla zdrowia.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Genom, wektor, malaria, Anopheles, komar, komputerowy, ewolucja
Numer rekordu: 169937 / Ostatnia aktualizacja: 2015-10-13
Dziedzina: Biologia, Medycyna