Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

OSIRYS Wynik w skrócie

Project ID: 609067
Źródło dofinansowania: FP7-NMP
Kraj: Hiszpania

Długotrwałe korzyści zdrowotne dzięki całkowicie naturalnym materiałom do wnętrz

Badacze z UE opracowali naturalne materiały budowlane, aby wykorzystać rosnący popyt na zrównoważone budownictwo oraz uzyskać korzyści dla zdrowia.
Długotrwałe korzyści zdrowotne dzięki całkowicie naturalnym materiałom do wnętrz
Do innowacyjnych i pionierskich rozwiązań w zakresie fasad i wewnętrznych przegród opracowanych w ramach finansowanego ze środków UE projektu OSIRYS należą panele izolacyjne oparte na organicznym materiale kompozytowym oraz wykorzystujące siatki z włókna naturalnego i korka, profile wykorzystujące organiczny materiał kompozytowy i zastępujące materiały metalowe, panele z organicznego materiału kompozytowego o zwiększonej wydajności, organiczne substancje klejące o niskiej zawartości lotnych związków organicznych (VOC) oraz innowacyjne powłoki fotokatalityczne do wnętrz.

"Dotychczasowe wyniki są bardzo obiecujące", mówi koordynator projektu, dr Miriam Garcia z firmy Fundacion Tecnalia Research & Innovation w Hiszpanii. "Osiągnięcia obejmują m.in. opracowanie materiałów i powłok oraz zaprojektowanie produktów końcowych wykorzystujących nowe materiały. Systemy typu sandwich poddano testom pod kątem bezpieczeństwa strukturalnego, izolacji akustycznej, przepuszczalności powietrza oraz ognioodporności, a rezultaty okazały się bardzo zadowalające".

Zespół zdołał wykazać, że każdy z opracowanych materiałów przyniesie korzyści dla jakości powietrza we wnętrzach, jako że wszystkie one spełniają wymogi pod względem emisji lotnych związków organicznych, usuwania ozonu i odporności drobnoustrojów. Co więcej, wykazano, że opracowane biokompozyty można poddać recyklingowi, uzyskując ich nowe formy. Kolejny krok obejmuje ocenę cyklu życia i analizę kosztów.

Fasady i wewnętrzne przegrody opracowywane w ramach projektu OSIRYS są specjalnie przeznaczone do stosowania zarówno w modernizacji starych obiektów, jak i w budowie nowych budynków. "Partnerzy przemysłowi zaangażowani w ten czteroletni projekt — w tym MŚP — mogą skorzystać na opracowaniu zróżnicowanych materiałów i produktów, które zwiększą ich konkurencyjność", mówi Garcia. "Projekt OSIRYS jest wyjątkowy, ponieważ skupia się na nowych rozwiązaniach mających korzystny wpływ na zdrowie: mieszkańcy skorzystają na ograniczeniu zachorowalności na choroby układu oddechowego powiązane z wilgotnością, lotnymi związkami organicznymi (VOC) i mikroorganizmami dzięki powłokom fotokatalitycznym i nowym technikom izolacji".

Poprawienie jakości powietrza w pomieszczeniach i wyeliminowanie emisji z materiałów budowlanych stanowiło duże wyzwanie dla sektora budowlanego w ostatnim dziesięcioleciu. Tradycyjne materiały budowlane często zawierają substancje zanieczyszczające, np. lotne związki organiczne (VOC), cząstki stałe i włókna. Dzięki nowym ekologicznym i innowacyjnym materiałom budowlanym można zapewnić zdrowsze środowisko wewnętrzne poprzez zastąpienie źródła zanieczyszczenia.

Przykładowo partnerzy projektu opracowali nowe fotokatalityczne powłoki do paneli wewnętrznych w celu usunięcia zanieczyszczeń takich jak lotne związki organiczne (VOC) i mikroorganizmy. "Jakość powietrza w pomieszczeniach jest poprawiana przy wykorzystaniu obu metod aktywnych — np. powłoki fotokatalitycznej — i metod pasywnych, tj. braku szkodliwych materiałów i pyłu", wyjaśnia Garcia. Zastąpienie nieodnawialnych materiałów wymagających zużycia dużych ilości energii, np. cementu, minerałów i metalu, nowymi materiałami organicznymi — biopolimerami i naturalnymi włóknami — także przyniesie korzyści środowiskowe.

Zespół ocenia, że koszt nowych produktów nie przekroczy kosztu tradycyjnych materiałów o więcej niż 20%. Ponadto działania i koszty związane z konserwacją zostaną ograniczone dzięki większej trwałości produktów.

Nowe rozwiązania zostaną wdrożone w budynku testowym KUBIK w Hiszpanii, w którym monitorowane będą jakość powietrza we wnętrzach oraz energooszczędność, a także w dwóch zwykłych budynkach w Tartu w Estonii oraz w San Sebastian w Hiszpanii.

"Uważamy, że potencjał komercyjny rezultatów projektu jest wysoki", mówi Garcia. "Wprowadzenie tych nowych rozwiązań na tradycyjne rynki może się okazać dużym wyzwaniem, dlatego zamierzamy przyjrzeć się innowacyjnym sposobom promocji naszych wyników".

Rzeczywiście sukces projektu OSIRYS, którego zakończenie zaplanowano na maj 2017 r., umożliwił rozwinięcie końcowych wyników dzięki dalszej współpracy. "Dzięki temu projektowi utworzono solidną sieć badawczą o wielkim potencjale badawczym, łączącą wszystkich zaangażowanych partnerów", mówi Garcia. "Jesteśmy pewni, że w przyszłości nawiążemy współpracę nie tylko z sektorem przemysłowym, ale także z zaangażowanymi ośrodkami badawczymi".

Słowa kluczowe

Naturalne materiały budowlane, panele izolacyjne, siatki z włókna naturalnego, korek
Numer rekordu: 173494 / Ostatnia aktualizacja: 2017-03-07