Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Bardziej zielona chemia

Chemicy stworzyli złożone cząsteczki, stosując nowe, bardziej przyjazne środowisku katalizatory, które sprawiają, że reakcje chemiczne są bardziej wydajne, przy czym zmniejszają poziom zanieczyszczenia i ilość odpadów.
Bardziej zielona chemia
Katalizatory przyspieszają reakcje chemiczne poprzez obniżanie energii wymaganej do aktywacji lub zerwania wiązań chemicznych. Odgrywają one kluczową rolę w zielonej chemii, której celem jest zapobieganie zanieczyszczeniom i obniżanie zużycia energii ze źródeł nieodnawialnych w czasie syntezy chemicznej.

Aby stworzyć nowe materiały i złożone, biologicznie aktywne cząsteczki za pomocą zielonej chemii, uczestnicy unijnego projektu ICSMAGC (Innovative catalysis and small molecule activation: Toward 'green' chemistry) opracowali nowe katalizatory o wysokiej wydajności i unikalnych właściwościach.

W tym celu badacze stworzyli nowe metody selektywnego zrywania przez katalizatory silnych wiązań w małych cząsteczkach. Opracowali także katalizatory podwójne, które pracując razem, znacznie zwiększają szybkość zachodzenia reakcji.

Aby dalej rozwijać koncepcję zielonych katalizatorów, badacze w ramach testów przeprowadzili reakcje w wodzie lub w innych nietoksycznych, niezanieczyszczających rozpuszczalnikach. Ponieważ wiele katalizatorów zawiera toksyczny jon metalu, który jest kluczowy dla reakcji, zespół znalazł również katalizatory zawierające metale o niskiej toksyczności, a nawet niemetale.

W trakcie realizacji projektu zespół ICSMAGC opracował wiele nowych typów katalizatorów zdolnych do stworzenia i zerwania bardzo wymagających wiązań. Za pomocą tych innowacyjnych reakcji naukowcy stworzyli związki chemiczne zwane alkenami i indolami, które tworzą bazę wielu produktów istotnych dla przemysłu.

Wyjątkowa metoda zielonej chemii opracowana w ramach projektu ICSMAGC powinna przynieść korzyści badaczom, przemysłowi chemicznemu i społeczeństwu w postaci oszczędności zasobów i redukcji odpadów.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Katalizatory przyjazne środowisku, zielona chemia, ICSMAGC, rozpuszczalniki niezanieczyszczające, metale niskotoksyczne
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę