Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Molekularne czynniki gruźlicy

Odkrycie leku na gruźlicę pozostaje jednym z priorytetów społeczności naukowej na świecie, pomimo że jest to choroba znana od dawna.
Molekularne czynniki gruźlicy
Gruźlica jest wywoływana przez prątki gruźlicy (M. tuberculosis). Mogą one przeżyć dzięki unikaniu odpowiedzi immunologicznej poprzez ukrywanie się i mnożenie w makrofagach gospodarza. Choroba ta stanowi główną przyczynę umieralności w wyniku zakażenia pojedynczą bakterią, zabijając rocznie blisko 2 miliony osób na całym świecie.

Autofagia jest jedną z wielu strategii M. tuberculosis, udaremniających obronę przeciwbakteryjną. Autofagia to dobrze scharakteryzowany proces komórkowy obejmujący degradację składników cytoplazmy przez lizosomy. Proces ten jest kluczowy dla niszczenia patogenów. Z danych doświadczalnych wynika, że indukcja autofagii w makrofagach zabija prątki gruźlicy. Jednak dokładny mechanizm kontrolowania autofagii przez M. tuberculosis oraz jego rola w patogenezie pozostają niezrozumiane.

Uczestnicy finansowanego przez UE projektu AUTOPHAGTUBERCULOSIS (Molecular mechanisms of autophagy regulation in tuberculosis) z powodzeniem zebrali dane dotyczące związku między chorobotwórczością mykobakterii a autofagią. W tym celu badacze przyjrzeli się molekułom autofagicznym, które są regulowane przez prątka gruźlicy, i zidentyfikowali nowe czynniki, które modulują proces autofagii.

Przy użyciu mikrobiologicznej, biochemicznej i fluorescencyjnej mikroskopii konfokalnej badaczom udało się zaobserwować, że patogenne gatunki mykobakterii sprzyjają większemu ograniczeniu rekrutacji znanego markera autofagii, LC3, niż mykobakterie niepatogenne.

Główne wyniki projektu AUTOPHAGTUBERCULOSIS wskazują, że autofagiczne odpowiedzi gospodarza różnią się mechanizmem i nasileniem zależnie od etapu infekcji. Na podstawie badań różnych mutantów i różnych gatunków wywnioskowano istnienie przynajmniej dwóch mechanizmów wyzwalanych przez mykobakterie.

Jeden obejmuje fagosomalne uszkodzenie błony i powłoki ubikwitynowej. Drugi, niezależny proces nie został jeszcze w pełni scharakteryzowany. Uczestnicy badania odkryli również, że modulacja autofagii jest kontrolowana przez niektóre niebiałkowe składniki bakteryjnej otoczki komórkowej.

Podsumowując, wyniki tego badania powinny rzucić nieco więcej światła na złożony związek między autofagią a prątkiem gruźlicy. Być może doprowadzi to do odkrycia nowych potencjalnych miejsc docelowych działania leków, aby przywracać autofagię w makrofagach i niszczyć zabójczy patogen.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Gruźlica, prątek gruźlicy, makrofag, autofagia, lizosomy
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę