Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

SPRITE Wynik w skrócie

Project ID: 317169
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Zjednoczone Królestwo

Wiązki jonów a rak

Badacze z unijnego projektu szkoleniowego przyglądają się wiązkom promieniowania jako potencjalnym metodom leczenia. Po porównaniu wiązek szerokich z wąskimi okazało się, że te drugie charakteryzują się większą skutecznością i mniejszym zużyciem energii.
Wiązki jonów a rak
W przyszłości wiązki jonowe mogą stworzyć nowe możliwości leczenia raka i innych chorób. Zanim to jednak nastąpi, Europa musi zapewnić naukowcom odpowiednie szkolenia techniczne.

Realizacje tego celu zakłada finansowany ze środków UE projekt SPRITE (Supporting postgraduate research with internships in industry and training excellence). Plan zakłada zorganizowanie szkolenia dla 10 początkujących i 4 doświadczonych badaczy z zakresu technik i zastosowania technologii wiązek. Stwarza również okazję do uczestnictwa w dedykowanych kursach szkoleniowych i tworzy interdyscyplinarne środowisko badawcze, w ramach którego realizowane będą 4 programy.

Cele projektu SPRITE w większości zostały już zrealizowane. Choć po drodze pojawiły się trudności — problemy z rekrutacją uczestników czy odejście doświadczonego personelu — partnerzy uzyskali zgodę z UE na korektę harmonogramu.

Jednym z kierunków badania było przyjrzenie się nowym zastosowaniom wiązek jonowych w medycynie, w tym wpływowi promieniowania na mitochondria (komponenty komórkowe) i komórki mięsaka (nowotworu złośliwego). Wyniki wskazują na istnienie zależności typu dawka-czas w komórkach IB115; wpływ na komórki IB106 jest nadal analizowany. Dokonano również porównania mikrowiązki i szerokiej wiązki promieniowania. Wstępne ustalenia wskazują, że skuteczność mikrowiązek jest większa, a poziom promieniowania mniejszy w porównaniu do wiązek szerokich.

Prace nad przemysłowym zastosowaniem wiązek jonowych są obiecujące. Chodzi tutaj przede wszystkim o nowe materiały, w tym półprzewodniki posiadające szerokie pasmo wzbronione i materiały luminescencyjne. Jednym z osiągnięć projektu jest opracowanie nowych metodologii badania materiałów.

Kolejnym jest powstanie nowych technik analitycznych, w tym PIXE (emisja promieniowania X wywołanego wiązką naładowanych cząstek) w wysokiej rozdzielczości oraz metoda testów nieniszczących do ustalania składu cząsteczkowego.

W ramach projektu odbywały się delegacje i krótkie wizyty. Ponadto konsorcjum zorganizowało i przeprowadziło kilka kursów szkoleniowych. Członkowie zespołu wzięli udział w powołaniu koordynowanego programu badawczego, którego celem było opracowanie technik mapowania koncentracji cząsteczek przy użyciu skoncentrowanych wiązek jonów o dużej energii MeV.

Projekt SPRITE bada zastosowania medyczne wiązek jonowych i oferuje szkolenia z zakresu ich zastosowania. Efektem prac może być opracowanie nowych metod leczenia raka z wykorzystaniem niskich dawek promieniowania.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Wiązki jonów, rak, promieniowanie, zastosowania medyczne, wiązka szeroka
Numer rekordu: 175039 / Ostatnia aktualizacja: 2016-01-28
Dziedzina: Biologia, Medycyna
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę