Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowe modele osłabiania ryzyka systemowego

Pieniężne i podatkowe strategie polityczne okazały się nie dość skuteczne, by zapobiec kryzysowi finansowemu, który sprawił, że nad dużymi instytucjami finansowymi na całym świecie zawisło widmo upadku, oraz doprowadził do wystąpienia efektu domina w Europie. Celem inicjatywy finansowanej ze środków UE było wprowadzenie innowacyjnych modeli makroekonomicznych, które pozwoliłyby skutecznie reagować na tego typu zdarzenia.
Nowe modele osłabiania ryzyka systemowego
Aby zminimalizować ryzyko systemowe w systemie finansowym, europejscy prawodawcy wprowadzili szereg strategii, łącznie ze środkami zwiększającymi płynność, poluzowaniem polityki pieniężnej i nacjonalizacją banków. Jednak strategie te są w dużej mierze niezbadane, a ich skuteczność niepotwierdzona. Istnieje zatem potrzeba stworzenia fundamentów teoretycznych, które pozwolą zidentyfikować przyczyny kryzysów bankowych i zmierzyć skuteczność polityk w sprawie potencjalnej interwencji kryzysowej.

W tym kontekście zespół projektu MACROBANK (Systemic risks and macroprudential regulation in banking), finansowanego przez UE, zajął się opracowaniem nowatorskich modeli makroekonomicznych dla konkurencyjnego sektora bankowego. Założeniem przewidywanych modeli dynamicznych jest badanie przydatności nowych środków interwencji w czasie kryzysu oraz symulowanie strategii politycznych. Mają one także pozwolić lepiej zrozumieć interwencje kryzysowe oraz ich wpływ na gospodarkę.

Aby osiągnąć swoje cele, projekt tworzy teoretyczne podstawy i zbiór narzędzi dla prawodawców. Zespół projektu opracowuje wszelkie niezbędne narzędzia programowe do symulacji komputerowych, które następnie posłużą do analiz i testowania skuteczności polityk w zakresie interwencji kryzysowych. Modele te skupią się przede wszystkim na zmniejszeniu długu publicznego, kontrolowaniu inflacji i deflacji, a także przywróceniu działań banku centralnego do poziomów sprzed kryzysu.

Trwające prace zespołu MACROBANK pomogą ustanowić nieistniejące dotychczas, a jakże potrzebne ramy makroekonomiczne pozwalające uzyskać całkowity wgląd w systemy bankowe. Pozwoli to położyć podwaliny pod podstawy teoretyczne współczesnych polityk w zakresie interwencji kryzysowych.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Ryzyko systemowe, kryzys finansowy, makroekonomiczny, bankowość, interwencja kryzysowa, przepisy ostrożnościowe w skali makro
Numer rekordu: 175040 / Ostatnia aktualizacja: 2016-01-28
Dziedzina: Technologie przemysłowe
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę