Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowe metody modyfikujące ryzyko systemowe

Środki polityki pieniężnej i fiskalnej okazały się niewystarczające, aby przeciwdziałać kryzysowi finansowemu, który zagroził upadkiem dużych instytucji finansowych. Inicjatywa UE wprowadziła innowacyjne modele makroekonomiczne mające na celu skuteczne reagowanie na takie kryzysy.
Nowe metody modyfikujące ryzyko systemowe
Aby zminimalizować ryzyko systemowe w systemie finansowym, europejscy decydenci wprowadzili kilka działań, w tym przepisy dotyczące płynności, naliczania ilościowe i nacjonalizacje. Jednakże są one w dużej mierze niedokończone, a ich skuteczność jest nieznana. Istnieje potrzeba teoretycznego fundamentu, który będzie identyfikować przyczyny kryzysu bankowego i zmierzy skuteczność potencjalnych polityk interwencji w sytuacjach kryzysowych.

Mając to na uwadze, w ramach finansowanego ze środków unijnych projektu MACROBANK (Ryzyko systemowe i regulacja makroodporności w bankowości) opracowano nowe modele makroekonomiczne dla konkurencyjnego sektora bankowego. Modele dynamiczne są w stanie zbadać użyteczność nowych interwencji kryzysowych i symulować strategie polityczne. Mogą też zwiększyć ogólne zrozumienie interwencji kryzysowej i jej wpływu na gospodarkę.

Aby zrealizować jego cele, w ramach projektu stworzono teoretyczne podstawy i zestaw narzędzi dla decydentów. Zespół projektowy opracował wszystkie wymagane narzędzia programowe do symulacji komputerowych, które wykorzystano do analizy i testowania skuteczności polityk interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. Modele koncentrowały się na redukcji długu publicznego, kontrolowaniu inflacji i deflacji oraz przywróceniu aktywności banków centralnych do poziomu sprzed kryzysu.

Wyniki analizy wskazują, że bezpośrednie ograniczenie różnic w przyszłym majątku może być o wiele bardziej skuteczne. Reguła adekwatności kapitałowej, która pasuje do wszystkich instytucji przy zmniejszaniu ryzyka niewykonania zobowiązań, nie jest możliwa, mimo że jest celem regulacji finansowej. Skuteczne rozporządzenie musi uwzględniać zachowania ryzykowne pośredników.

MACROBANK pomógł stworzyć ramy makroekonomiczne, które pozwolą na pełne spojrzenie na systemy bankowe, które wcześniej nie istniało. Może to prowadzić do bardziej teoretycznych podstaw dla nowoczesnej polityki interwencyjnej w sytuacjach kryzysowych.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Ryzyko systemowe, kryzys finansowy, makroekonomia, interwencja kryzysowa, MACROBANK, bankowość
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę