Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Lepsza ochrona inwestycji zagranicznych na poziomie krajowym

Staranne zbadanie dwustronnych umów inwestycyjnych (BIT) pomiędzy krajami może pomóc osiągnąć korzystniejsze porozumienia w przyszłości, zabezpieczając inwestycje i wspierając gospodarkę.
Lepsza ochrona inwestycji zagranicznych na poziomie krajowym
W ostatnich dziesięcioleciach handel i inwestycje na poziomie międzynarodowym kwitną, a to dzięki blisko 3000 BIT podpisanych przez światowe rządy. Umowy te, chroniące zagranicznych inwestorów i regulujące bezpośrednie inwestycje zagraniczne, odgrywają zasadniczą rolę w rozwoju gospodarczym, światowej nierówności, krajowej suwerenności i zobowiązaniach międzynarodowych.

Od lat 90. XX w. — i w obliczu założeń, jakie umowy te miały osiągnąć — wiele z nich renegocjowano, przede wszystkim w celu utrwalenia zobowiązań międzynarodowych. W ramach finansowanego przez UE projektu BITRENEGOTIATION (The renegotiation of international agreements: The case of bilateral investment treaties) zbadano, dlaczego niektóre porozumienia renegocjowano, podczas gdy inne pozostały niezmienione. Celem projektu było zbadanie przyczyn, dla których rządy niektórych państw weryfikują porozumienia oraz do jakiego stopnia skłonne są zwiększyć kapitał zagraniczny, by móc zrealizować swoje założenia gospodarcze, społeczne i polityczne.

W związku z tym zespół projektu opracował ramy pozwalające wyjaśnić renegocjowanie umów międzynarodowych, zwracając szczególną uwagę na rozstrzyganie sporów między inwestorami a państwem (ISDS). Zmierzono, w jakim stopniu umowy te zapewniają większą ochronę inwestorów lub większą przestrzeń regulacyjną dla państwa. W ten sposób ukazano wyraźne różnice w tych postanowieniach, które rządy decydują się weryfikować w umowach oraz sposób, w jaki tego dokonują. Przy okazji zbadano także, czy i w jaki sposób zmiany te odpowiadają doświadczeniom rządów z globalnym systemem inwestycyjnym.

Dzięki dokładnej ocenie implikacji renegocjacji BIT, wyniki projektu ukazały, w jaki sposób rządy reagują na wyzwania, jakie niesie ze sobą globalny system inwestycyjny oraz warunki, w jakich to czynią. Wyniki te zapewniają cenne informacje prawodawcom, którzy szukają nowych umów inwestycyjnych i mogliby pozostać przy postanowieniach ISDS w kontekście nowego Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji. Z wyników projektu ostatecznie zrodzić się mogą korzystniejsze porozumienia i umowy międzynarodowe, osłabiające konflikty między krajami i pomagające wspierać ich gospodarki.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Inwestycje zagraniczne, dwustronne umowy inwestycyjne, handel i inwestycje, rozwój gospodarczy, ISDS
Numer rekordu: 175041 / Ostatnia aktualizacja: 2016-01-28
Dziedzina: Technologie przemysłowe
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę