Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Dogłębne badania zjawiska surogacji w Indiach

W ciągu ostatnich kilku lat Indie stały się międzynarodowym ośrodkiem surogacji i leczenia niepłodności. Naukowcy z finansowanego przez UE projektu postanowili przeanalizować to zjawisko z perspektywy popytu i podaży.
Dogłębne badania zjawiska surogacji w Indiach
W projekcie SURROG-INDIA (Micro-realities of surrogacy in India) badano praktykę biomedyczną, jaką jest surogacja, uwzględniając kwestie związane z płcią oraz dyskursy i doświadczenia różnych interesariuszy.

Nadrzędnym celem było zebranie informacji na temat organizacji całej procedury od strony medycznej oraz ram prawnych i politycznych macierzyństwa zastępczego. Kolejnym ważnym celem było opisanie kluczowych cech rodziców socjologicznych i surogatek, poznanie ich motywów oraz wpływu podjętych wyborów na warunki społeczno-ekonomiczne.

Badacze skoncentrowali się na aspektach społecznych, ekonomicznych, demograficznych, medycznych i kulturowych oraz na doświadczeniach istotnych dla wszystkich interesariuszy, jak również na roli osób trzecich (np. agencje, media i kliniki). W ramach projektu SURROG-INDIA przeprowadzono wywiady z 8 rodzicami socjologicznymi, 32 ekspertami i specjalistami z dziedziny rozrodu wspomaganego i macierzyństwa zastępczego oraz 33 surogatkami z Ćennaj, Nowego Delhi i Bombaju. Zebrano również dane pochodzące z innych badań polowych oraz ze stron internetowych dwóch agencji działających na rzecz rodziców socjologicznych w Indiach i na całym świecie.

Wyniki badań można przypisać do czterech głównych kategorii: Indie jako główny, międzynarodowy ośrodek surogacji; profile, historie i motywy rodziców socjologicznych i surogatek; tabu surogacji w Indiach; surogacja jako odzwierciedlenie warunków życia kobiet i możliwości biomedycyny w Indiach.

Analiza danych i wyników została opublikowana w pracy bibliograficznej, przeglądzie prasowym i przynajmniej dwóch artykułach. Projekt SURROG-INDIA zaowocował również wyspecjalizowaną bazą danych bibliograficznych.

Badania te i ich wyniki zostały też wykorzystane w pracy zbiorowej pod tytułem "Assisted Reproductive Technologies in the Global South and North – Issues, Challenges and the Future". Uczestnicy projektu SURROG-INDIA byli współorganizatorami pierwszej międzynarodowej konferencji na temat surogacji w Paryżu, w listopadzie 2016.

Badania w ramach projektu SURROG-INDIA nad różnymi konsekwencjami i problemami surogacji dostarczyły danych empirycznych na ten temat. W pracach ukazano bieżące realia, przełamując wyidealizowany obraz, jaki przedstawiają media i aktywiści, oraz stworzono podwaliny do nowej dziedziny badań nad tą słabo udokumentowaną praktyką.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Surogacja, Indie, SURROG-INDIA, biomedyczne, rodzice socjologiczni, surogatki, techniki wspomaganego rozrodu
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę