Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

SURROG-INDIA Wynik w skrócie

Project ID: 301789
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Francja

Lawinowy wzrost surogacji w Indiach i jego wpływ na bezpłodne pary w Europie

Indyjskie surogatki zyskują na popularności wśród europejskich rodziców socjologicznych. W ramach jednej z inicjatyw unijnych przyglądano się powodom i konsekwencjom wyboru Indii jako kraju docelowego w leczeniu niepłodności.
Lawinowy wzrost surogacji w Indiach i jego wpływ na bezpłodne pary w Europie
Indie są bardzo popularnym kierunkiem dla osób chcących skorzystać z macierzyństwa zastępczego — metody rozrodu, która na całym świecie budzi wiele wątpliwości medycznych, prawnych, etycznych, religijnych i politycznych. Badania na temat turystyki rozrodczej, tym bardziej surogacji komercyjnej w Indiach, są nieliczne. Rozwiązanie problemów surogacji oraz zapoczątkowanie rzeczowej debaty na temat obaw z nią związanych jest możliwe po uprzednim zrozumieniu zjawiska surogacji w kontekście popytu i podaży.

Mając to na uwadze, naukowcy z projektu SURROG-INDIA (Micro-realities of surrogacy in India), finansowanego ze środków UE, badają zjawisko macierzyństwa zastępczego w Indiach, zbierając dane o kluczowych graczach, takich jak lekarze, prawnicy, stowarzyszenia, agencje, rodzice socjologiczni i surogatki. Nadrzędnym celem jest zebranie informacji na temat organizacji całej procedury od strony medycznej oraz ram prawnych i politycznych macierzyństwa zastępczego. Kolejnym ważnym celem jest opisanie kluczowych cech rodziców socjologicznych i surogatek, poznanie motywów wyboru macierzyństwa zastępczego oraz jego wpływu na warunki społeczno-ekonomiczne.

Badacze z projektu SURROG-INDIA skoncentrowali się na aspektach społecznych, ekonomicznych, demograficznych, medycznych i kulturowych oraz na doświadczeniach istotnych dla wszystkich stron zainteresowanych macierzyństwem zastępczym, jak również na roli osób trzecich, takich jak agencje, media i kliniki.

Pierwsze dwa lata naukowcy poświęcili głównie zbieraniu danych z badań polowych i wywiadów przeprowadzonych w Indiach. Powstała bibliografia liczy obecnie 200 pozycji. Łącznie zebrano wywiad od 32 ekspertów i specjalistów z dziedziny rozrodu wspomaganego i macierzyństwa zastępczego, 8 rodziców socjologicznych oraz 33 surogatek z Chennai, Deli i Bombaju. Zebrano również dane na temat indyjskich matek zastępczych, pochodzące z innych badań polowych oraz ze stron internetowych dwóch agencji działających na rzecz rodziców socjologicznych w Indiach i na całym świecie. Analiza danych jest w toku.

W Bombaju odbyły się 3 wykłady na temat zdrowia reprodukcyjnego i płci. Ponadto zespół projektu zorganizował dwa warsztaty na temat płci i nowych technologii rozrodu podczas konferencji międzynarodowych oraz międzynarodowe seminarium na temat technologii rozrodu wspomaganego w różnych krajach.

Projekt SURROG-INDIA rzuca światło na konsekwencje i dylematy macierzyństwa zastępczego, a w szczególności na lawinowy wzrost zainteresowania surogacją w Indiach. To pomoże w zrozumieniu powodów, dla których europejskie pary szukają klinik leczenia niepłodności w Indiach.

Powiązane informacje

Streszczenie raportu

Słowa kluczowe

Indie, surogacja, surogatki, rodzice socjologiczni, płodność
Numer rekordu: 175044 / Ostatnia aktualizacja: 2016-01-28
Dziedzina: Biologia, Medycyna