Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

SUSTAIN EU-ASEAN Wynik w skrócie

Project ID: 603518
Źródło dofinansowania: FP7-ENVIRONMENT
Kraj: Niemcy

Współpraca między UE a Azją na rzecz zrównoważonego rozwoju

Umocnienie relacji badawczych między Europą a południowo-wschodnią Azją pomoże obu tym regionom skorzystać z technologii i rozwiązań związanych ze zmianą klimatu i wydajnością zasobów.
Współpraca między UE a Azją na rzecz zrównoważonego rozwoju
Wspólne europejskie partnerstwa badawcze ze Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) nawiązujące do wydajności zasobów i działań w dziedzinie klimatu mogą przynieść korzyści całej planecie. Finansowany przez UE projekt SUSTAIN EU-ASEAN (SUSTAIN EU-ASEAN: Sustain and enhance cooperation on sustainable development between Europe and southeast Asia) umacnia współpracę w kilku obszarach kluczowych związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Podczas gdy oba regiony opracowały innowacyjne technologie i rozwiązania mające na celu obniżenie emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie wydajności zasobów i dalszą ochronę środowiska, przełożenie wyników badań na realne zastosowania wciąż jest niezadowalające. W tym kontekście projekt identyfikuje i zrzesza wspierane ze środków UE projekty dotyczące działań na rzecz klimatu, wydajności zasobów i kwestii surowców mających znaczenie dla regionu ASEAN poprzez umocnienie współpracy i zwiększenie możliwości finansowania. Projekt wspiera także dostęp do funduszy mobilności, projektów partnerskich inicjowania nowych projektów.

Zespół zidentyfikował już inne projekty finansowane ze środków UE, które nawiązują do założeń projektu SUSTAIN EU-ASEAN, skupiając się przede wszystkim na działaniach na rzecz zmiany klimatu, wydajności zasobów i surowcach. Zorganizował także posiedzenia w Belgii, Indonezji i Tajlandii z udziałem badaczy, którzy mogliby skorzystać ze współpracy między UE a ASEAN w celu omówienia wspólnych korzyści. Posiedzenia te doprowadziły do rozwoju dwóch klastrów tematycznych, z których jeden skupia się na zasobach naturalnych, drugi zaś na miastach i zmianie klimatu.

Klastry pomagają zwiększać świadomość wśród zainteresowanych stron w zakresie współpracy, finansowania oraz możliwości, zwracając uwagę na postępy dokonane w tych dziedzinach oraz luki, wymagające wypełnienia. Dotychczas zespół projektu zidentyfikował 29 opcji finansowania związanych z działaniami na rzecz klimatu, wydajnością energetyczną, wodą i systemem sanitarnym. Udokumentował także dostępne opcje finansowania w Kambodży, Indonezji, Laosie, na Filipinach, w Tajlandii i Wietnamie, aby zachęcić do realizacji wspólnych projektów. Informacje w tym zakresie, a także wyniki badań i publikacje, można uzyskać na stronie internetowej projektu.

W rezultacie projekt pozwala rozszerzyć zaawansowaną współpracę w dziedzinie badań i innowacji między UE a regionem ASEAN zgodną z zasadami zrównoważonego rozwoju. Oczekuje się, że projekt zwiększy komercjalizację i wykorzystanie wyników badań przez różne grupy użytkowników za sprawą synergii, wspólnych inicjatyw badawczych i projektów dwustronnych. Na przedsięwzięciu tym skorzystają badacze, prawodawcy i zainteresowane strony, co z kolei przyczyni się do zwiększenia zrównoważoności na całym świecie.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Zrównoważony rozwój, zmiana klimatu, wydajność zasobów, ASEAN, surowce
Numer rekordu: 175045 / Ostatnia aktualizacja: 2016-01-28
Dziedzina: Technologie przemysłowe