Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowatorskie metody badania postaw obywateli i zachowań politycznych

Choć badanie zachowań politycznych pozwala pogłębić wiedzę o postawach obywateli oraz o tym, co decyduje o ich aktywności politycznej i podejmowanych decyzjach, ma ono swoje ograniczenia. W ramach europejskiej inicjatywy badane są złożone czynniki, które decydują o postawach i zachowaniach politycznych oraz o tym, jak wpływają one na politologię.
Nowatorskie metody badania postaw obywateli i zachowań politycznych
Postawy polityczne i zachowania obywateli w dużym stopniu zależą od kontekstu gospodarczego, politycznego lub instytucjonalnego. Wraz z postępującą złożonością polityki obywatelskiej, konwencjonalne metody i podejścia badawcze stają się coraz bardziej ograniczone w swojej zdolności do wyjaśnienia indywidualnych zachowań politycznych.

Aby uzupełnić tę lukę, powstał projekt TRIANGULATE (Attitudinal change in troubled times: A triangulation strategy), finansowany ze środków UE, którego celem jest zbadanie wpływu nierówności w dochodach na postawy prospołeczne, depresji gospodarczej na nastawienie wobec demokracji oraz praktyk wyborczych i frekwencji wyborczej na legitymizację władzy rządowej. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez opracowanie i zastosowanie innowacyjnej strategii, łączącej w sobie wykorzystanie szeregu postaw metodologicznych i eksperymentów w zakresie badania europejskich zachowań politycznych.

W pierwszych dwóch latach realizacji projektu partnerzy skupili się na czterech strategicznych kwestiach badawczych. Pierwsza z nich dotyczy rozważań na temat tego, czy nierówności w dochodach obniżają zaufanie społeczne i polityczne, i na kogo oddziałują najsilniej. Druga opiera się na pytaniu, czy konflikt polityczny powadzi do polaryzacji tożsamości narodowych i czy określone grupy obywateli są chronieni przed tego typu polaryzacją. Kolejna kwestia wymaga zbadania, w jaki sposób debata polityczna na temat kwestii moralnych wpływa na wybory wyborców i wyniki wyborów. Ostatnia natomiast zgłębia, w jaki sposób presja społeczna wpływa na frekwencję wyborczą.

Dotychczas wyniki projektu rozpowszechniono podczas ponad 10 konferencji i prezentacji. Ponadto opublikowano artykuł w wiodącym czasopiśmie interdyscyplinarnym poświęconym postępom w dziedzinie socjoekonomii. Powstał także rozdział, który zamieszczono w publikacji książkowej na temat politologii eksperymentalnej. Trwają także prace nad czterema artykułami roboczymi.

Działania w ramach projektu TRIANGULATE pomogą zgromadzić dane niezbędne do zrozumienia roli indywidualnego obywatela w procesie politycznym. Jest to szczególnie ważne w czasach, gdy tak wiele podstawowych właściwości postaw i zachowań obywatelskich zmienia się, sprawiając, że modelowanie polityki obywatelskiej staje się bardziej skomplikowane.

Powiązane informacje

Streszczenie raportu

Słowa kluczowe

Postawy obywateli, zachowanie polityczne, postawy polityczne, polityka obywatelska, zmiana postawy
Numer rekordu: 175046 / Ostatnia aktualizacja: 2016-01-28
Dziedzina: Technologie przemysłowe