Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Praktyki lean production w opiece zdrowotnej i R&D

Aby poprawić efektywność, innowacyjność i jakość opieki, szpitale oraz ośrodki badawczo-rozwojowe (R&D) stosują praktyki "lean production", jednak nie zawsze z powodzeniem. W ramach unijnej inicjatywy analizowano, co sprawia, że stosowanie takich praktyk jest skuteczne w tych dwóch rodzajach placówek.
Praktyki lean production w opiece zdrowotnej i R&D
Opieka zdrowotna i sektor R&D sięgają po metody lean production. W przypadku szpitali przynoszą one różne efekty, a nawet mogą mieć niepożądane konsekwencje w postaci zwiększenia kosztów czy wzrostu liczby błędów w leczeniu. Działy R&D niechętnie korzystają z praktyk lean, ponieważ mogą one hamować innowacyjność i kreatywność.

W tym kontekście, uczestnicy projektu LEAN (An integrated model of lean production concepts, practices, and climate as a tool for improving efficiency and effectiveness in hospitals and R&D units), finansowanego ze środków UE, postanowili dokładniej zbadać praktyki lean production w szpitalach i ośrodkach R&D. W tym celu zidentyfikowali warunki pozwalające wyjaśnić, dlaczego i w jaki sposób praktyki lean mogą mieć pozytywny wpływ na efektywność, jakość i innowacyjność.

Zgromadzono dane na temat systemów oceny jakości w szpitalach i ośrodkach R&D w Izraelu i USA. Stosowane metody zostały ocenione w oparciu o efektywność kosztową, jakość opieki i innowacyjność. W efekcie uzyskano zbiór danych na temat zaawansowanych modeli lean, jakie są aktualnie wykorzystywane. W oparciu o te dane zespół przeanalizował modele i metody lean.

Przyjrzano się stosowaniu dwóch podstawowych praktyk lean, zaadaptowanych specjalnie pod kątem oddziałów intensywnej opieki medycznej (OIOM), aby ocenić przepływ pacjentów z bólami w klatce piersiowej oraz przypadki błędnego wypisania pacjentów. Okazało się, że częściowe wdrażanie praktyk lean powodowało zepchnięcie problemów z OIOM na inne oddziały. Całościowe zastosowanie praktyk lean powodowało znaczące ograniczenie ponownego przyjmowania pacjentów, ale jednocześnie wzrost kosztów ponoszonych przez szpitale.

Porównując działy R&D w placówkach zaawansowanych technologicznie, uczeni dostrzegli konflikt dotyczący planów wdrażania praktyk lean przy tworzeniu innowacyjnych produktów.

Opracowano też model wdrażania praktyk lean, aby poprawić ich efektywność i skuteczność w szpitalach i działach R&D.

W projekcie LEAN powstał zintegrowany model opracowany z myślą o szpitalach i organizacjach R&D. Może on przyczynić się do poprawy efektywności i jakości opieki zdrowotnej, jak i prac badawczo-rozwojowych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Lean production, opieka zdrowotna, szpitale, badawczo-rozwojowe
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę