Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Współpraca badawcza w dziedzinie kształcenia

Celem unijnego projektu jest zapewnienie wsparcia w tworzeniu sieci badaczy z określonych uniwersytetów w Europie i poza nią. Dotychczasowe wyniki projektu, skupiające się na niedoświadczonych badaczach specjalizujących się w dziedzinie kształcenia, obejmują wymiany zawodowe, a tym samym rozwijanie umiejętności badawczych.
Współpraca badawcza w dziedzinie kształcenia
W finansowanym przez UE projekcie POET (Pedagogies of educational transitions) rozwój naukowy badaczy wspierany jest w ramach programu Marie Curie w siódmym programie ramowym (7PR). Celem przedsięwzięcia jest usprawnienie wymiany i tworzenia się współpracy sieciowej między pięcioma uniwersytetami w Australii, Islandii, Nowej Zelandii, Szkocji i Szwecji.

Konsorcjum ma zamiar rozwijać umiejętności badaczy i dokonywać transferu wiedzy oraz promować współpracę. Zagadnienia badawcze w ramach projektu dotyczą kwestii edukacyjnych.

Prace zrealizowane w pierwszym okresie sprawozdawczym dotyczyły głównie zarządzania wymianami personelu trwającymi od jednego do trzech miesięcy. Przedmiotem zainteresowania byli niedoświadczeni badacze i kandydaci na studia doktorskie z instytucji partnerskich.

Rezultaty dowodzą pogłębienia ich wiedzy. Umiejętności badawcze, które starano się rozwinąć podczas wymian, obejmują mapowanie przestrzenne, metody badań miejscowych, prowadzenie badań ze złożonością, a także metody krytyki i egzaminowania. Skupiono się też na rozwijaniu umiejętności rozpowszechniania wyników badań.

Współpraca między badaczami zaowocowała kilkoma prezentacjami podczas konferencji i sympozjów. Publikacje obejmują specjalne wydanie magazynu oraz książkę. W projekcie ustanowiono podstawy dalszej współpracy, w tym sporządzono dokument określający jej zasady. Działania projektu przyniosły wzrost zainteresowania podjęciem współpracy. Inne dokumenty wyszczególniają zasady badań miejscowych w kształceniu wczesnodziecięcym.

Projekt POET pomaga naukowcom w udostępnianiu ich prac szerszej publiczności. Ponadto wynikła dbałość o wiedzę i umiejętności badaczy będzie oznaczać realizację bardziej znaczących badań w tym zakresie w przyszłości.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Edukacyjny, współpraca badawcza, pedagogika, rozwój naukowy
Numer rekordu: 175055 / Ostatnia aktualizacja: 2016-01-28
Dziedzina: Technologie przemysłowe
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę