Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Gdy archeologia łączy się z nauką

W ramach wspólnej inicjatywy sektora prywatnego i akademickiego przeszkolono młodych badaczy w integrowaniu tradycyjnych metod archeologicznych z technikami naukowymi.
Gdy archeologia łączy się z nauką
Zapotrzebowanie na badaczy o interdyscyplinarnym przygotowaniu archeologicznym stanowiło bodziec dla powołania do życia projektu NARNIA (New archaeological research network for integrating approaches to ancient material studies). Za punkt wyjścia przyjęto założenie, że prowadzenie kompleksowych badań archeologicznych daje najlepsze wyniki w przypadku łączenia metod tradycyjnych z technikami analitycznymi. Skoncentrowano się przede wszystkim na starożytnej ceramice, szkle, miedzi i stopach miedzi oraz architekturze i dekoracjach budynków.

Głównym celem projektu było wykształcenie nowego pokolenia badaczy, którzy mogliby skutecznie uczestniczyć w projektach interdyscyplinarnych obejmujących również metody z zakresu nauk przyrodniczych i cyfrowych. Związek między pracami w terenie i w laboratorium ma duże znaczenie dla możliwości integrowania technik w celu poszerzania wiedzy archeologicznej o wschodnich regionach basenu Morza Śródziemnego. Jest to obszar o ogromnym znaczeniu historycznym, kulturowym i geopolitycznym.

W skład platformy badawczej weszło dziewięciu partnerów: sześć instytutów akademickich, jedno centrum badań i dwa przedsiębiorstwa prywatne. Wśród współpracowników znaleźli się archeolodzy, konserwatorzy, fizycy, chemicy, inżynierowie i analitycy komputerowi. Wszyscy uczestnicy wnosili wkład szkoleniowy i badawczy w swoich obszarach specjalizacji. Zakres prac objął badania doktoranckie i kursy szkoleniowe. 20 stypendystów rozwijało kwalifikacje laboratoryjne niezbędne do badania starożytnych materiałów.

W toku szkoleń praktycznych w laboratorium i szkoleń teoretycznych pracowano również nad opracowaniem zestawieniem najlepszych praktyk dla wspomagania przyszłych badań i współpracy edukacyjnej. Kursy spotkały się z dużym zainteresowaniem szerszej społeczności badawczej. Z tego względu wzięli w nich udział również młodzi i bardziej doświadczeni badacze spoza sieci partnerów projektu.

W pokrywających się obszarach wypracowano istotne synergie. Wyniki upowszechniano poprzez konferencje i publikacje w pismach naukowych. W witrynie internetowej projektu dostępna jest też książka, która może wspomagać podmioty spoza sieci projektu.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Archeologia, badania archeologiczne, materiałoznawstwo, współpraca edukacyjna
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę