Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Fluoryzowane cukry w badaniach bioaktywności

Dobrze znana jest istotność węglowodanów w procesach biologicznych. Dodanie do takich biomolekuł fluoru umożliwia pomiar ich aktywności na poziomie molekularnym do zastosowań w medycynie i biotechnologii.
Fluoryzowane cukry w badaniach bioaktywności
Użycie fluoryzowanych glikokoniugatów ciągle znajduje się jeszcze w powijakach. Uczestnicy finansowanego przez UE projektu FGLYP (Fluorinated sugars: Chemical tools for the study of carbohydrate-binding proteins) przyspieszyli badania, aby zwiększyć możliwości badania różnych dziedzin glikobiologii.

Badacze z projektu FGLYP przygotowali zestaw fluoryzowanych węglowodanów i lipidów, stosując między innymi nowatorskie procedury opracowane w specjalnie w jego ramach. Po przyłączeniu fluoryzowanych molekuł do modyfikowanych konstruktów określono ich konformację przy użyciu najnowocześniejszej spektroskopii, aby stwierdzić, jak oddziaływają one z docelowymi białkami i receptorami.

Nowatorskie molekuły mają szerokie zastosowanie, w tym do chemicznej modyfikacji białek i jako potencjalne środki przeciwutleniające w leczeniu chorób naczyniowych. Zespół dokonał również syntezy zestawu multiwalentnych glikolipidów, które naśladują gromadzenie się ligandów powszechnie występujących w receptorach biologicznych. Zbadano ponadto różne metody produkcji perfluorowanych analogów KRN7000, ligandu, który chroni przed jednym z rodzajów szoku septycznego i przejawia silną aktywność przeciwguzową w różnych modelach in vivo.

Profile metaboliczne nowych konstruktów molekularnych FGLYP mogą być użyte do leczenia wielu chorób, w tym nowotworów złośliwych i chorób sercowo-naczyniowych. Uczestnicy projektu przygotowali również podstawy do przyszłych badań potencjału cukrów, które są tak szeroko rozpowszechnione w organizmach żywych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Fluor, cukry, bioaktywność, węglowodany, glikokoniugaty, nowotwór, choroba sercowo-naczyniowa
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę