Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Współpraca między Europą a Chinami w dziedzinie ekologii

W ramach unijnego projektu mobilnościowego badane są aspekty ekonomiczne, prawne i techniczne współpracy między Chinami a Europą w zakresie energii odnawialnych i zielonych technologii. Dzięki inicjatywie powstały już liczne artykuły, debaty i różnego rodzaju wydarzenia, a także została nawiązana współpraca z zainteresowanymi stronami.
Współpraca między Europą a Chinami w dziedzinie ekologii
Finansowany ze środków UE projekt POREEN (Partnering opportunities between Europe and China in the renewable energies and environmental industries) ma na celu udokumentowanie współpracy między Chinami a Europą we wspomnianych dziedzinach. Badanie koncentruje się na kombinacjach ekonomicznych, prawnych i technicznych aspektów współpracy.

Celem jest zwiększenie mobilności między Chinami a Europą, szczególnie młodych naukowców, a tym samym wzmocnienie instrumentów politycznych, wiedzy i umiejętności badawczych. Wśród aspektów ekonomicznych badania można wymienić identyfikację kluczowych kwestii, luk oraz potencjału w zakresie dwustronnych bezpośrednich inwestycji zagranicznych i wymiany handlowej, związanych z branżami ekologicznymi. Analiza wymiaru prawnego dotyczy tych samych aspektów, ale koncentruje się na wydobyciu ropy i gazu na morzu, energii odnawialnej, odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw oraz prawodawstwie w dziedzinie ochrony środowiska i prawa pracy. Badania nad aspektami technicznymi dotyczą efektywności energetycznej i ograniczenia emisji dwutlenku węgla, w tym w szczególności w odniesieniu do transportu i budynków niskoemisyjnych.

W pierwszym okresie sprawozdawczym projektu POREEN udało się zrealizować cztery zaplanowane założenia i ukończyć sześć zaplanowanych rezultatów. Zespół przygotował ponad 40 publikacji naukowych, w tym 20 artykułów, opublikowanych lub złożonych do publikacji.

Jeżeli chodzi o prowadzone w tym samym okresie działania informacyjne, znalazły się wśród nich liczne debaty, konferencje, warsztaty i inne publiczne wydarzenia. Uczestnicy projektu nawiązali kontakt z interesariuszami sektora zielonych technologii, a także z prawodawcami i ośrodkami badawczymi. Wykorzystując bezpośrednie wywiady i ankiety internetowe zbadano opinie i doświadczenia menedżerów europejskich i chińskich.

Spotkania i wydarzenia mobilnościowe były okazją do wymiany wiedzy dla naukowców z Chin i Europy. Zespoły prowadzące analizy ekonomiczne, techniczne i prawne zorganizowały szkolenia dla biorących udział w projekcie naukowców innych dyscyplin.

Wymiana wiedzy odbywająca się dzięki projektowi POREEN powinna przyczynić się do podniesienia kwalifikacji uczonych oraz dostarczyć praktycznych wskazówek interesariuszom. Współpraca ta może być również źródłem szans biznesowych dla wszystkich stron.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Europa, Chiny, zielone technologie, energia odnawialna, współpraca w dziedzinie środowiska, ekologiczne budynki, alternatywne paliwa, bezpośrednie inwestycje zagraniczne
Numer rekordu: 175083 / Ostatnia aktualizacja: 2016-02-04
Dziedzina: Energia
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę