Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

ALGATEC II Wynik w skrócie

Project ID: 315469
Źródło dofinansowania: FP7-SME
Kraj: Hiszpania

Przyjazna środowisku oliwa z oliwek

Niemal cała oliwa wytwarzana na świecie pochodzi z regionu Morza Śródziemnego, w tym głównie z Grecji, Hiszpanii i Włoch, co oznacza, że UE jest największym eksporterem tego produktu. Ze względu na potwierdzone właściwości zdrowotne oliwy jej globalne spożycie stale rośnie, co skłania wytwórców do zwiększania produkcji.
Przyjazna środowisku oliwa z oliwek
Proces wytwarzania oliwy może jednak oddziaływać negatywnie na środowisko, szczególnie podczas mycia oliwek, które wymaga zużycia około 50 litrów czystej wody na 100 kg owoców. W procesie powstają też wysoce zanieczyszczające odpady ciekłe, zawierające polifenole hamujące biodegradację. Ponadto zawarte w ściekach oleje powodują powstawanie warstewki na powierzchni wody, utrudniającej rozpuszczanie tlenu niezbędne do życia organizmom wodnym.

W ramach projektu ALGATEC II (Optimisation of the biotechnological recycling solution for olive washing water) opracowano technologie oczyszczania wody stosowanej do mycia oliwek w tłoczniach oliwy. Konsorcjum złożone z pięciu małych i średnich przedsiębiorstw z Niemiec, Hiszpanii i Włoch opracowało innowacyjne, niedrogie i łatwe w użyciu rozwiązanie, wykorzystujące fotobioreaktor (PBR) i technologię membranową. System wdrożono i przetestowano w pilotażowym zakładzie w Hiszpanii, aby poprawić jego wydajność i skuteczność, a tym samym obniżyć koszty jego użytkowania.

System biotechnologiczny ALGATEC II umożliwia skuteczne wytwarzanie zdatnej do picia wody po oczyszczeniu w PBR i module membranowym. Koszt procesu wynosi mniej niż 0,01 euro na litr oliwy, a technologia oparta jest na odnawialnych źródłach energii i nie powoduje powstawania żadnych pozostałości. Technologia polega na uzdatnianiu wody stosowanej do mycia oliwek i przyczynia się do zmniejszenia ilości zanieczyszczonej wody powstającej w procesie produkcji oliwy. Uzdatniona woda nadaje się do picia i może być odzyskiwana w celu mycia oliwek przed ekstrakcją oliwy.

Do najważniejszych zalet technologii należy zmniejszenie zużycia wody pitnej podczas mycia oliwek o 90% oraz zwiększenie ogólnej wydajności zużycia wody w ramach procesu o 80%. Udało się również zmniejszyć zanieczyszczenie gleby i wód gruntowych, a także ślad węglowy firm produkujących oliwę.

Dwutlenek węgla jest wychwytywany z atmosfery przez algi hodowane w PBR. Ponadto, innowacyjne uzdatnianie wody pozwala na wyeliminowanie zbiorników odparowujących, w których powstaje przykry zapach, rozmnażają się owady i z których ścieki mogą przenikać do gleby.

Omawiany projekt przyczyni się do poprawy konkurencyjności europejskiej branży produkcji oliwy, dzięki technologii umożliwiającej tanie oczyszczanie ścieków i usprawnione zarządzanie zasobami wodnymi. Pomoże też tłoczniom w spełnieniu unijnych wymogów dotyczących oczyszczania ścieków i ich emisji.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Oliwa, polifenole, ścieki, biotechnologiczne, mycie oliwek, tłocznia oliwy
Numer rekordu: 175084 / Ostatnia aktualizacja: 2016-02-04
Dziedzina: Technologie przemysłowe
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę