Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

ERANID — Wynik w skrócie

Project ID: 321580
Źródło dofinansowania: FP7-SSH
Kraj: Niderlandy

Długa droga do rozwiązania problemu niedozwolonych środków odurzających w Europie

Lepsze multidyscyplinarne i transgraniczne badania dotyczące dystrybucji i spożycia niedozwolonych środków odurzających pomogą Europejczykom w uporaniu się z tym poważnym problemem społecznym.
Długa droga do rozwiązania problemu niedozwolonych środków odurzających w Europie
Niedozwolone środki odurzające niszczą życie osób uzależnionych i ich rodzin, a także sprzyjają rozwojowi handlu narkotykami i utrudniają opodatkowanie systemów opieki zdrowotnej. W ramach projektu ERANID (European Research Area Network on Illicit Drugs - Towards integrated European research in illicit drugs: Cause and nature of drug problems; interventions and policies), finansowanego ze środków UE, prowadzone jest transgraniczne badanie poświęcone temu problemowi. Inicjatywa skupia się na kwestiach takich jak popyt i podaż niedozwolonych środków odurzających w Europie oraz odnośne prawodawstwo.

Dokładniej mówiąc, zespół projektu prowadzi badania z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych, mające poszerzyć naszą wiedzę na temat problemów narkotykowych w społeczeństwie. Uczeni przyglądają się zażywaniu, tendencjom i rynkom narkotyków, aby przyczynić się do powstania lepszych polityk, wesprzeć grupy szczególnie narażone oraz pomóc w ograniczeniu demoralizacji społecznej, nierówności w dostępie do opieki zdrowotnej oraz skutków odczuwanych przez społeczności. Prace obejmują również ocenę skutków stosowania instrumentów w zakresie zdrowia publicznego oraz efektywności programów i środków mających na celu ograniczenie popytu na narkotyki.

Ma to szczególnie duże znaczenie, ponieważ brak jest spójnej długoterminowej strategii badawczej dotyczącej zwalczania niedozwolonych środków odurzających w Europie. W całej Europie dostępność materiałów pomocniczych w językach innych niż angielski jest zbyt mała, podobnie jak w przypadku wyników badań z tej dziedziny. W tym kontekście inicjatywa ERANID jest dobrą okazją do wypełnienia tych luk i opracowania wspólnej wizji dotyczącej badań i finansowania projektów badawczych opartych na tej wizji.

W 2015 r. w ramach inicjatywy zorganizowano zaproszenie do składania wniosków oraz przygotowano zaproszenie na rok 2016, aby sfinansować wybrane projekty poświęcone problemowi niedozwolonych środków odurzających. Gromadzona jest też aktualna wiedza i powstają publikacje na temat realizowanych niedawno i obecnie projektów badawczych, z których mogą skorzystać wszyscy interesariusze.

Uczestnicy projektu przeprowadzili ankietę w różnych krajach UE, dotyczącą aktualnych dokumentów politycznych i programów związanych z badaniami nad środkami odurzającymi. Udokumentowano działania we wszystkich krajach uczestniczących w projekcie i porównano je z działaniami podejmowanymi przez Komisję Europejską, a wyniki analizy opracowano w formie bazy danych, dostępnej na stronie internetowej projektu.

Dzięki zacieśnionej współpracy między instytucjami badawczymi i politycznymi, projekt ERANID pomoże naukowcom w rozwiązywaniu problemów związanych z niedozwolonymi środkami odurzającymi. Mniejsza fragmentaryzacja, lepsze planowanie badań, bardziej wydajne wykorzystanie zasobów i aktualna wiedza pomogą w opracowaniu odpowiednich i efektywnych instrumentów polityki antynarkotykowej. Działania te powinny przełożyć się na poprawę stanu zdrowia społeczeństw i ograniczenia problemu uzależnień w UE.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Niedozwolone środki odurzające, badania transgraniczne, przemyt narkotyków, opieka zdrowotna, problemy związane z narkotykami
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę