Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

CITI-SENSE — Wynik w skrócie

Project ID: 308524
Źródło dofinansowania: FP7-ENVIRONMENT
Kraj: Norwegia

Udział obywateli w monitorowaniu jakości powietrza

Zespół europejskich badaczy opracowuje system monitorowania jakości powietrza do użytku publicznego. Po przeprowadzeniu analiz przypadku w kilku miastach europejskich, zespół zaprojektował, a następnie zbudował i przetestował moduły odczytu i komunikacji oraz oprogramowanie.
Udział obywateli w monitorowaniu jakości powietrza
Ostatecznie powodzenie przedsięwzięć na rzecz poprawy jakości powietrza i łagodzenia skutków zmiany klimatu będzie zależało od zaangażowania obywateli. Obecnie jednak źródła informacji bywają często zbyt zmienne lub niewiarygodne.

W związku z tym zespół projektu CITI-SENSE (Development of sensor-based citizens' observatory community for improving quality of life in cities), finansowanego przez UE, postanowił stworzyć system monitorowania środowiska przeznaczony do użytku przez obywateli. Celem systemu jest zapewnienie obywatelom możliwości wpływania na politykę i udziału w procesach podejmowania decyzji. Na początek przedmiotem zainteresowania jest jakość powietrza, jednak istnieje duże prawdopodobieństwo rozszerzenia zakresu działań. Informacje atmosferyczne uzyskano na podstawie danych satelitarnych, jednak o specyfice lokalnej charakteryzującej różne miasta europejskie. Konsorcjum zaplanowało także stworzenie metod uczestnictwa, strategii zarządzania danymi oraz aplikacji usprawniających użytkowanie danych.

Prace w okresie pierwszych 18 miesięcy skupiały się na opracowaniu pilotażowych analiz przypadków. Badania obejmowały planowanie, wdrażanie i rozwój metod oceny.

Fazy wstępne obejmowały sporządzenie wymagań i protokołów w odniesieniu do czujników i sprzętu komunikacyjnego. Zespół zapoczątkował także dialog z zainteresowanymi stronami, w tym szkołami.

Wykorzystując analizy przypadków, zespół zainstalował opracowany sprzęt w dziewięciu lokalizacjach w Europie. Etap ten obejmował także prowadzenie testów i zapoczątkowanie dialogów z zainteresowanymi stronami. Większość lokalizacji wyposażono w statyczne platformy czujników, podczas gdy Barcelona otrzymała także prototypowe węzły mobilne. Węzły statyczne i mobilne przetestowano na miejscu pod kątem sprawności monitorowania jakości powietrza i funkcjonalności komunikacji. Dotychczas trwają dalsze testy.

Zespół stworzył centralny portal sieciowy, pełniący funkcję bramy do portali obejmujących 13 obszarów obserwacji obywatelskich. Stworzono także zestaw czujników do dystrybucji, podręczniki działania oraz odpowiednie aplikacje programowe zapewniające łatwość użytkowania. Wśród aplikacji znalazły się prototypy do urządzeń mobilnych przeznaczone do pomiaru ładunku UV i komfortu środowiskowego. Ponadto prace obejmowały stworzenie powszechnych portali sieciowych dla pięciu kolejnych projektów obserwacji obywatelskiej w ramach 7PR.

Wynikiem projektu CITI-SENSE będą systemy do monitorowania środowiska w Europie zwiększające udział obywateli w strategiach dotyczących środowiska. Oczekuje się także, że otworzą one drogę dla nowych produktów i usług, rozszerzając perspektywy gospodarcze dla europejskich przedsiębiorców.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Jakość powietrza, zaangażowanie obywateli, obserwatorium obywatelskie, monitorowanie środowiska naturalnego
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę