Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

MOPACT Wynik w skrócie

Project ID: 320333
Źródło dofinansowania: FP7-SSH
Kraj: Zjednoczone Królestwo

Aktywne starzenie się w Europie

Stworzenie innowacyjnych instrumentów politycznych i metod pomagających władzom publicznym powinno przyczynić się do poprawy warunków życia starszych Europejczyków.
Aktywne starzenie się w Europie
Dużą rolę w starzeniu odgrywają czynniki społeczne i ekonomiczne. W kontekście starzenia się europejskiego społeczeństwa i nadchodzących zmian na rynku pracy, potrzebny jest nowy paradygmat, pozwalający na przystosowanie się do wymagań tej grupy demograficznej.

MOPACT (Mobilising the potential of active ageing in Europe) to unijny projekt, którego celem jest uczynienie z długowieczności atutu dla rozwoju społecznego i gospodarczego. Prace koncentrują się na najważniejszych problemach towarzyszących starzeniu się. Badania objęły ekonomiczne podstawy systemów emerytalnych, opieki społecznej i opieki zdrowotnej, strukturalne zapóźnienie zmian zachodzących w instytucjach i postawach społecznych względem aktualnych przemian społecznych oraz wzrost zapotrzebowania na długoterminową opiekę.

W ramach wspólnego projektu zrzeszającego 29 partnerów z 13 krajów europejskich badane są granice między zmianami demograficznymi a skutkami ekonomicznymi i społecznymi. Multidyscyplinarny zespół podzielił badanie na osiem zagadnień. Są to: ekonomiczne skutki starzenia się, wydłużenie pracy zawodowej, systemy emerytalne, oszczędności i edukacja finansowa, zdrowie i dobre samopoczucie, biogerontologia, środowisko zbudowane i technologiczne, pomoc społeczna i długoterminowa opieka oraz zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Na zakończenie prac powstanie raport podsumowujący wiedzę zgromadzoną przez zespół. Omawiany projekt przyczyni się przede wszystkim do pogłębienia wiedzy, z której będą mogli skorzystać prawodawcy i praktycy, a także do uczynienia z długowieczności atutu dla społeczeństwa.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Aktywne starzenie się, starzenie, starsi Europejczycy, długowieczność, rozwój gospodarczy
Numer rekordu: 175092 / Ostatnia aktualizacja: 2016-02-04
Dziedzina: Technologie przemysłowe
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę