Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

EURAXESS MK Wynik w skrócie

Project ID: 619168
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Była jugosłowiańska republika Macedonii

Nowa sieć EURAXESS zwiększa mobilność naukowców w FYROM

Była jugosłowiańska republika Macedonii (FYROM) podjęła działania zmierzające do stworzenia sieci EURAXESS. Unijna inicjatywa pomaga w oficjalnym uruchomieniu sieci EURAXESS w całym kraju.
Nowa sieć EURAXESS zwiększa mobilność naukowców w FYROM
Sieć EURAXESS funkcjonowała nieoficjalnie w FYROM w oparciu o pracę wolontariuszy od początku 2011 r. Utworzono także specjalną stronę internetową, zawierającą w większości te same informacje, które można znaleźć na innych portalach EURAXESS. Ponadto Macedońska Akademia Nauk (MANU) uczestniczy we wszystkich szkoleniach oferowanych przez Komisję Europejską i sieć EURAXESS w celu przeszkolenia personelu w zakresie problemów dotyczących centrów usług EURAXESS.

Finansowany ze środków UE projekt EURAXESS MK (EURAXESS Service Network former Yugoslav Republic of Macedonia) wspiera wszystkie aspekty operacyjne prowadzące do formalnego otworzenia sieci EURAXESS.

W pierwszym okresie sprawozdawczym partnerzy projektu zorganizowali serię ośmiu wydarzeń. Znalazły się wśród nich dwa spotkania zespołu wykonawczego, warsztaty szkoleniowe dla zespołu EURAXESS MK, uruchomienie portalu, seminarium networkingowe oraz seminarium informacyjne na MANU.

Przygotowano podręcznik na temat mobilności, oferujący szereg usług informacyjnych i wsparcie dla badaczy chcących rozwijać karierę zawodową we własnym kraju. Składa się on z dziewięciu osobnych dokumentów na temat EURAXESS MK i zakładania sieci. Opracowano też raport oparty na analizach krajobrazu badawczego. Ten ważny dokument pomaga w opracowywaniu strategii ściągania do kraju naukowców z zagranicy.

FYROM jest pełnoprawnym członkiem sieci EURAXESS. Członkostwo pomaga w zwiększeniu wzrostu i innowacyjności dzięki bardziej intensywnej mobilności badaczy i integracji z europejską przestrzenią badawczą (EPB).

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Sieć EURAXESS, mobilność naukowców, FYROM, europejska przestrzeń badawcza
Numer rekordu: 175093 / Ostatnia aktualizacja: 2016-02-05
Dziedzina: Informatyka, Telekomunikacja