Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

MASIMBIRS Wynik w skrócie

Project ID: 293707
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Rumunia

Wkład Rumunii w badania nad atmosferą

Rumuńscy naukowcy stworzyli narzędzia do szacunkowego obliczania przypowierzchniowej wilgotności powietrza nad Morzem Śródziemnym i Czarnym.
Wkład Rumunii w badania nad atmosferą
W projekcie MASIMBIRS (Estimation of atmospheric moisture at the air-sea interface on the Mediterranean and Black Sea using IR satellite data) opracowano narzędzia statystyczne do szacunkowego obliczania wilgotności przypowierzchniowej na podstawie obserwacji prowadzonych z satelitów geostacjonarnych.

Pierwsze podejście oparto na metodzie regresji i zastosowano profile pionowe temperatury i wilgotności uzyskane na podstawie danych satelitarnych i wyników pochodzących z modelu regionalnego. Drugie zaś, przy szacowaniu cech statystycznych rozkładu wody przypowierzchniowej, skupiało się na procedurze tablicy przeglądowej (LUT).

Dzięki częstotliwości próbkowania i dobrej rozdzielczości, obserwacje te zapewnią wartość dodaną, pod warunkiem zastosowania w trybie dziennym nad basenem Morza Śródziemnego w badaniu aktywności wiatrów cyklonicznych, letnich szkwałów na otwartym morzu i trąb wodnych.

Wyniki projektu MASIMBIRS pomogą w realizacji przyszłych misji satelitów geostacjonarnych. Projekt z kolei przyczyni się do budowania współpracy i zwiększania widoczności rumuńskich instytutów badawczych w skali europejskiej.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Badania atmosferyczne, przypowierzchniowe, Morze Śródziemne, Morze Czarne, wilgotność powietrza, powierzchnia styku wody i powietrza
Numer rekordu: 175097 / Ostatnia aktualizacja: 2016-02-10
Dziedzina: Środowisko