Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nieprawidłowy metabolizm limfocytów T w stwardnieniu rozsianym

O zachowaniu komórek decydują głównie mechanizmy regulacyjne metabolizmu. Wadliwość tych procesów może prowadzić do chorób autoimmunologicznych takich jak stwardnienie rozsiane.
Nieprawidłowy metabolizm limfocytów T w stwardnieniu rozsianym
Gromadzone dowody podkreślają istotność metabolizmu cholesterolu w odpowiedziach immunologicznych. Zaburzenia w szlakach steroidowych modulują zapalenie i potencjalnie promują choroby autoimmunologiczne.

Oksysterole będące metabolitami cholesterolu również mogą być związane z patogenezą stwardnienia rozsianego, choroby autoimmunologicznej polegającej na demielinizacji układu nerwowego i naciekach zapalnych z limfocytów i komórek jednojądrzastych.

Uczestnicy finansowanego przez UE projektu OXYSTEROLS AND TR1 (Oxysterols and IL-27-induced Type 1 regulatory T cells in experimental autoimmune encephalomyelitis) badali, jak metabolizm lipidów wpływa na patogenezę chorób autoimmunologicznych. Prace dotyczyły 25-hydroksylazy cholesterolu (Ch25h), która jest enzymem metabolizującym cholesterol i regulującym jego aktywność podczas różnicowania limfocytów T CD4+ oraz w stwardnieniu rozsianym.

Naukowcy przebadali poziomy enzymów przetwarzających oksysterol na różnych podgrupach aktywowanych in vitro limfocytów pomocniczych T (Yh) CD4+. Stwierdzono wysokie poziomy Ch25h podczas różnicowania limfocytów T pod wpływem cytokiny zwanej interleukiną 27. Produkty metabolizmu cholesterolu hamowały również wydzielanie innych cytokin, przyczyniając się do powstania odpowiedzi prozapalnej. Analiza mechanistyczna ujawniła rolę sygnalizacji Stat1, która jest istotnym szlakiem sygnalizacyjnym podczas zapalenia.

W doświadczalnym modelu autoimmunologicznego zapalenia mózgu i rdzenia kręgowego (EAE) u myszy odkryto, że brak Ch25h opóźniał pojawienie EAE i łagodził przebieg choroby w porównaniu do myszy typu dzikiego. Potwierdza to prozapalną rolę oksysteroli podczas EAE.

Reasumując, odkrycia uczestników badania OXYSTEROLS AND TR1 wyjaśniły regulacyjną rolę szlaku Ch25h w odpowiedziach immunologicznych. Podwójna rola Ch25h, w inhibicji tworzenia regulatorowych limfocytów T i promowaniu transportowania patogenicznych limfocytów T podczas choroby autoimmunologicznej, wskazuje na oksysterole jako potencjalny cel terapeutyczny.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Metabolizm, stwardnienie rozsiane, choroba autoimmunologiczna, oksysterol, limfocyty T, Ch25h
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę