Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Już niedługo tkanki i narządy można będzie drukować

Europejscy badacze tworzą biomimetyczne projekty i drukują w 3D tkanki i narządy.
Już niedługo tkanki i narządy można będzie drukować
Biodrukowanie ma na celu produkcję rzeczywistych, żyjących struktur 3D za pomocą biotuszy. Biotusze są połączeniem żyjących komórek, biopolimerów, związków chemicznych i biomolekuł zaprojektowanych do tworzenia danych tkanek i narządów. Możliwy zakres zastosowań to badania medyczne bez udziału zwierząt, takie jak badania przesiewowe leków, leczenie ran oraz inkubatory komórek macierzystych.

Uczestnicy finansowanego przez UE projektu BIO-MAPS (Bio-mimetic multi-functional active porous structures) pracowali nad wdrożeniem tej technologii, tworząc konieczne podstawy matematyczne i geometryczne algorytmy obliczeniowe.

Wpierw naukowcy zaprojektowali optymalne, wielomateriałowe rusztowania z molekułami bioaktywnymi, czyli struktury porowate do fizycznego wspierania komórek. Aby uzależnić wzrost tkanek od konstrukcji rusztowania, stworzono nową metodologię projektowania. Zoptymalizowano również wewnętrzną mikroarchitekturę struktur porowatych, bazując na wymogach biologicznych i mechanicznych.

Korzystając z modelu komputerowego opracowano nowatorski proces bioprodukcji, umożliwiający tworzenie wstępnie projektowanych, wielofunkcyjnych, aktywnych struktur porowatych. Materiały biodegradowalne z wbudowanymi aktywnymi biomolekułami zostały dopasowane do funkcji danej struktury. W celu optymalizacji wyników i zwiększenia zmienności struktur 3D przebadano in vitro migrację komórek do rusztowania.

Wyniki badania mogą posłużyć do tworzenia aktywnych implantów, substytutów tkanek i narządów oraz mikroskalowych biosensorów do nowych zastosowań w medycynie i inżynierii biomedycznej. Naukowcy z projektu BIO-MAPS stworzyli również ważną platformę wiedzy z zakresu heterogenicznego modelowania obiektowego przy użyciu narzędzi do projektowania wspomaganego komputerowo, bazujących na warstwach metodach produkcji oraz biomateriałów.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Tkanka, narząd, biodrukowanie, biomimetyczny, aktywne struktury porowate
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę