Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Międzynarodowe badania nabierają rozpędu

Program stypendialny przyczynił się do poprawy konkurencyjności regionalnego systemu naukowego oraz internacjonalizacji kapitału ludzkiego.
Międzynarodowe badania nabierają rozpędu
Projekt TALENTS UP (Talents up for an international house), finansowany ze środków UE, powstał jako kontynuacja pomyślnie zrealizowanego programu stypendialnego TALENTS. Zgodnie z założeniami długoterminowej strategii na rzecz internacjonalizacji kapitału ludzkiego związanego z działaniami badawczo-rozwojowymi, projekt miał na celu wsparcie dalszego rozwoju systemu naukowego we włoskim regionie przygranicznym Friuli-Wenecja Julijska.

Zaoferowano siedem stypendiów przyjazdowych najzdolniejszym badaczom z różnych krajów, umożliwiając im podniesienie kwalifikacji. Uczeni mogli wybrać jedną z 53 instytucji naukowych i parków technologicznych należących do regionalnej sieci naukowej.

Do głównych założeń projektu należało zaoferowanie grantów i wsparcia mobilnym naukowcom, poszerzenie możliwości rozwoju zawodowego oraz promowanie wyników badań. Działania te przyczyniły się do umocnienia współpracy między nauką i przemysłem, zarówno w wymiarze międzynarodowym, jak i regionalnym. Przy realizacji 12-miesięcznych projektów badawczych i szkoleniowych przyjęto podejście oddolne, w ramach którego uczeni mogli wybrać własne tematy badań, instytucje goszczące oraz sposób wydatkowania środków przeznaczonych na cele edukacyjne. Wnioski były oceniane przez panele ekspertów w pięciu dziedzinach nauki, zgodnie z założeniami Kodeksu postępowania przy zatrudnianiu pracowników naukowych.

Trzech z siedmiu badaczy zostało zatrudnionych przez instytucje goszczące, jeden zdobył stypendium indywidualne programu Marie Curie, a pozostałych trzech kontynuowało prace w innych krajach. Powstała strona internetowa programu, stale aktualizowana o informacje na temat realizowanych stypendiów. Sukces programu przyczynił się do zrealizowania dwóch innych inicjatyw stypendialnych, finansowanych ze środków funduszy strukturalnych.

Powiązane informacje

Tematy

Life Sciences

Słowa kluczowe

Międzynarodowe badania, program stypendialny, regionalne ośrodki naukowe, kapitał ludzki, parki naukowo-technologiczne, mobilność, naukowcy
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę