Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Historia i prehistoria Iranu

Naukowcy z UE przeanalizowali znaleziska archeologiczne z terenu Iranu, przyjmując nowoczesny punkt widzenia. Przyjrzano się danym dotyczącym środowiska i społeczeństwa z ponad pół miliona lat, podzielonym na cztery główne okresy, a prace te przyczyniły się do rozwoju badań w tej dziedzinie.
Historia i prehistoria Iranu
Imperium irańskie (perskie) silnie oddziaływało na sąsiednie cywilizacje, szczególnie Greków, którzy mieli z kolei ogromny wpływ na historię europejską. Niewiele jednak wiadomo na temat archeologii w Iranie w kontekście współczesnych teorii.

W ramach projektu ARCHIRAN (Ancient Iran: A social archaeology), finansowanego ze środków UE, badano archeologię w Iranie. Badacze postawili sobie za cel dokonanie syntezy tego zagadnienia w odniesieniu do współczesnych metod i teorii. Prace objęły osiem głównych obszarów i dotyczyły kwestii społecznych, ekonomicznych i kulturowych w kilku okresach.

W pierwszej kolejności zespół zgromadził dostępne dane na temat Iranu. Następnie zaproponowano model archeologii społecznej w odniesieniu do starożytnego Iranu oraz opracowano te zagadnienia jako dyscyplinę naukową.

Uczeni udokumentowali interakcje między ludźmi i środowiskiem w Iranie, biorąc pod uwagę geografię, klimat i zasoby naturalne. Zbadano także obecność prehistorycznego człowieka oraz hominidów w regionie, w okresie od 500 000 do 12 000 lat temu. Naukowcy zajmowali się także przejściem z kultury łowiecko-zbierackiej na rolniczą w okresie neolitu, w okresie od 12 000 do 6 000 lat temu.

W początkowej fazie badań opisano rolę Iranu w rozwoju i rozprzestrzenianiu kultury miejskiej i piśmiennictwa od 6000 do 2000 r. p.n.e. Przeanalizowano też sytuację Iranu w kontekście regionalnych imperiów od roku 2000 p.n.e.

Owocem projektu jest książka przygotowana przez jednego z uczestników, mająca być w ich zamyśle punktem odniesienia dla badań nad tą problematyką. Książka powinna ukazać się 2017 r., w wersji angielskiej, jak i perskiej.

Projekt ARCHIRAN pomógł w pogłębieniu wiedzy na temat archeologii Iranu oraz przyczynił się do umocnienia współpracy między UE a tym krajem.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Iran, historia, archeologia, archeologia społeczna, geografia, klimatu, zasoby naturalne
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę