Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Oddać głos uczniom

W ramach jednego z badań europejskich zajęto się korzyściami, jakie przynosi uczniom interakcja w postaci dialogu na lekcjach. Uczniowie w jasny sposób formułowali złożone poglądy, wykazując produktywne relacje i osiągając lepsze wyniki akademickie. Wszystkie zaangażowane strony wyraziły zdecydowaną aprobatę dla tych metod.
Oddać głos uczniom
Nauczanie w szkołach zachodniej cywilizacji na głównie postać wykładu nauczyciela, a uczniowie mają ograniczone możliwości podejmowania dyskusji i wnoszenia własnego wkładu. Podczas wcześniejszego badania europejskiego (INCLUDE-ED, 2006-2011) wykazano, że nauka oparta na dialogu jest bardziej skuteczna, i opracowano metodę wspomagającą równiejszy rozkład interakcji w szkolnej sali.

Za cel finansowanego ze środków UE projektu CHIPE (Children's personal epistemologies: Capitalizing children and families knowledge in schools towards effective learning and teaching (ChiPE)) przyjęto przetestowanie metod z projektu INCLUDE-ED. Badacze postanowili konkretnie ustalić, czy metody edukacyjne wskazane we wcześniejszym badaniu jako najskuteczniejsze sprawdziłyby się w Wielkiej Brytanii. Dodatkowym celem badania było sprawdzenie, czy zastosowanie takich metod przełożyłoby się na rozwijanie osobistej wiedzy i poglądów uczniów podczas interakcji z innymi uczniami.

Badacze przyjrzeli się sześciu szkołom podstawowym w Wielkiej Brytanii i dwóm w Hiszpanii, wybierając różnorodne lokalizacje, poziomy kształcenia i warunki socjoekonomiczne. W badaniu wzięło udział 14 nauczycieli, 13 innych dorosłych i około 350 uczniów.

Doświadczenia wykazały odwrócenie typowego udziału nauczycieli i uczniów w mówieniu podczas lekcji — 75% uczniów przejęło 80% czasu mówienia. Ich wypowiedzi były przeważnie złożone i interaktywne, przy czym uczniowie skutecznie uzasadniali swoje podglądy z wykorzystaniem posiadanej wiedzy kulturowej. Ćwiczenie było prowadzone przez około godzinę.

Stwierdzono, że środowisko dialogu zorientowane na uczniów poprawia wyniki akademickie, przynosi złożone językowo wypowiedzi i zachęca uczniów do czerpania z posiadanej wiedzy. Okazało się też, że technika prowadzi do dyskusji dotykających kwestii moralnych, tematów tabu lub innych trudnych zagadnień, przynosząc pozytywne relacje społeczne. Rodzice przyjęli wyniki ze zdecydowaną aprobatą, a nauczyciele byli zaskoczeni poziomem zaangażowania i entuzjazmu uczniów.

Projekt CHIPE przyczyni się między innymi do poprawy wyników nauczania, szczególnie w regionach o gorszej sytuacji ekonomicznej. Są to osiągnięcia korzystne dla społeczeństwa, które wspomogą osiąganie celów UE na rok 2020 w zakresie obecności w szkole.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Szkoła, uczniowie, osiągnięcia akademickie, wykład nauczyciela, interakcja na lekcjach, dialog
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę