Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Późnohellenistyczne Delos: rozwój miast w starożytności

Badanie wielowarstwowych procesów rozwoju miejskiego na przestrzeni czasu pozwoliło zidentyfikować siły kształtujące formę miejską. Wyniki ukazują wpływ czynników niekontrolowanych, takich jak mikro- i makroskalowe zmiany społeczne i ekonomiczne, na naszą wiedzę na temat rozwoju miast w klasycznym okresie starożytności.
Późnohellenistyczne Delos: rozwój miast w starożytności
Od roku 167 p.n.e. grecka wyspa Delos, na której już od okresu archaicznego znajdowała się świątynia Apolla, stała się miejscem intensywnego rozwoju gospodarczego. Wyspa stała się ośrodkiem handlu dla wschodniego i zachodniego regionu śródziemnomorskiego. Spowodowało to przyspieszenie rozwoju miast. Budowano nowe dzielnice oraz modyfikowano układ istniejących obszarów miejskich i portowych. Pomimo dużego znaczenia historycznego emporium na Delos nadal nie są dokładnie znane zasady funkcjonowania tego ośrodka handlu.

Prace finansowanego ze środków UE projektu URBANETWORKS (Visualizing ancient urban networks) skoncentrowano na dzielnicach mieszkalnych i handlowych późnohellenistycznego Delos. Badano powiązania między zmianami gospodarczymi a rozwojem miejskim. Formowanie się jednostek miejskich na Delos było wynikiem kolejnych decyzji i działań sektora publicznego i prywatnego. Przygotowywany jest trójwymiarowy model cyfrowy prezentujący obecny stan badanych dzielnic i konstrukcji.

Przeprowadzono podwodne badania terenowe w celu zbadania znajdującej się współcześnie pod wodą dzielnicy stadionowej w celu poznania roli tej okolicy w funkcjonowaniu emporium na Delos. Były to pierwsze badania podwodne przeprowadzone na wyspie.

Liczne artykuły i książki zostały już opublikowane lub są w przygotowaniu. W Atenach zorganizowano też cykl odczytów dotyczących metodyki badań urbanistycznych, angażując badaczy zajmujących się archeologią i historią architektury okresu klasycznego. Prowadzona dyskusja jest istotna dla rozwoju archeologii i architektury oraz ukazania interakcji tych dziedzin przy badaniach środowisk miejskich.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Delos, emporium hellenistyczne, rozrost miast, rozwój gospodarczy, działalność handlowa, infrastruktura portowa
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę