Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Siłownie dla mózgu

Neurologiczne sprzężenie zwrotne pomaga pacjentom uczyć się kontrolowania aktywności mózgu. Ta metoda ma zastosowanie zawsze, gdy aktywacji mózgu towarzyszą określone funkcje umysłowe, takie jak pamięć, percepcja i emocje.
Siłownie dla mózgu
Obrazowanie mózgu w czasie rzeczywistym pozwala pacjentom oglądać własny mózg w akcji. Podczas szkolenia wykorzystującego neurologiczne sprzężenie zwrotne pacjenci uczą się kontrolować aktywność swojego mózgu. Może to zostać wykorzystane do skorygowania nieprawidłowych wzorców aktywności mózgu w chorobach neuropsychologicznych, takich jak depresja.

W finansowanym przez UE projekcie NEUROFEEDBACK (Modulating human brain function and dysfunction with neurofeedback) zastosowano obrazowanie czynnościowe mózgu w czasie rzeczywistym metodą rezonansu magnetycznego w Pracowni Mózgu i Zachowania Uniwersytetu w Genewie oraz Ośrodku Obrazowania Biomedycznego Szwajcarskiego Instytutu Technologii w Lozannie (EPFL). Wykorzystano tę metodę, aby opracować i zastosować procedurę neurologicznego sprzężenia zwrotnego korzystającą z łączności między obszarami mózgu.

To nowe podejście, uwzględniające połączenia w mózgu, umożliwiło naukowcom uderzenie w choroby związane z nieprawidłowymi wzorcami sieci czynnościowych w mózgu. Uczestnicy z zaburzeniami i bez mogli sprawować kontrolę nad sieciami w mózgu odpowiadającymi za widzenie i emocje.

Wyniki projektu NEUROFEEDBACK są bardzo obiecujące. Korzyści z treningu utrzymywały się nawet przez 12 miesięcy. Ponadto wytyczne dotyczące strategii umysłowych ułatwiają uczenie się z wykorzystaniem neurologicznego sprzężenia zwrotnego. Nowy protokół stanowi obiecującą metodę badania czynności mózgu i może stanowić podstawę nowych metod o zastosowaniach klinicznych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego, aktywacja umysłowa, funkcje umysłowe, neurologiczne sprzężenie zwrotne
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę