Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wzrost komórek przy ograniczeniach geometrycznych

Wzrost komórek wymaga złożonych i skoordynowanych oddziaływań między dużą liczbą komórek. Jako że wzrost tkanki często zachodzi w ograniczonej przestrzeni, naukowcy postanowili wykazać, że siły międzykomórkowe odgrywają dominującą rolę w uzyskiwaniu przez nią ostatecznego kształtu.
Wzrost komórek przy ograniczeniach geometrycznych
Uczestnicy projektu 3D MULTICELL GROWTH (How mechanical forces regulate tissue growth in defined 3D geometries) z powodzeniem stworzyli ilościową metodę analizy wzrostu tkanek in vitro. Korzystając z technik bioinżynierii, zespół testował, czy siły mechaniczne przekładały się na zachowanie komórek na poziomie makroskopowym poprzez ocenę ilościową procesów wzrostu tkanki w rusztowaniu o milimetrowych porach.

Naukowcy badali metodą rezonansowego przeniesienia energii fluorescencji (FRET) białko macierzy międzykomórkowej, fibronektynę, i mierzyli zmiany mechanicznego rozciągania tego włókna międzykomórkowego podczas wzrostu tkanki. Mierzyli też fluktuacje sił z wykorzystaniem markerów fluorescencyjnych.

Wyniki wskazują, że proliferacja fibroblastów wytwarzających macierz międzykomórkową jest znacznie bardziej nasilona blisko powierzchni wzrastającej tkanki. Komórki znajdujące się głębiej, w bardziej dojrzałej tkance trójwymiarowej, przełączają się w tryb wyciszony. Mechanizmy regulacji tego procesu dojrzewania tkanki analizowano w dobrze kontrolowanych mikrotkankach. Przykładano szczególną wagę do zbadania roli sił mechanicznych i macierzy międzykomórkowej.

Terapie regeneracyjne i inżynieria tkankowa wymagają często zastosowania rusztowań jako struktur kierujących regeneracją lub odbudową tkanki. Wyjaśnienie, w jaki sposób siły komórkowe i właściwości macierzy wpływają na wzrost biologiczny w środowiskach o ściśle zdefiniowanej geometrii, umożliwi poprawę wyników gojenia ran poprzez nakierowanie leczenia na szlaki mechanobiologiczne. Testy opracowane w badaniu 3D MULTICELL GROWTH mogą zostać dostosowane również do badania innych typów komórek.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Wzrost komórek, siły wewnątrzkomórkowe, system obrazowania, macierz zewnątrzkomórkowa, fibronektyna, inżynieria tkankowa
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę