Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Rola mejobentosu w ekosystemach morskich

Biolodzy morscy zbadali zespół małych bezkręgowców żyjących w osadach, znanych jako mejobentos, aby zyskać szersze spojrzenie na płytkowodne ekosystemy morskie oraz potencjalny wpływ zmiany klimatu na nie.
Rola mejobentosu w ekosystemach morskich
W ramach projektu MESMEC (Meiobenthos in shallow-water marine ecosystems: A monitoring, experimental and modelling study to understand shallow-water meiobenthic function in marine ecosystems and assess its economic value) zbadano strukturę, różnorodność, funkcję i ważność mejobentosu, by lepiej zrozumieć jego rolę w ekosystemach morskich. Badacze posłużyli się techniką długofalowego monitorowania, aby zbadać wzorce naturalnego rozmieszczenia mejobentosu. Przeprowadzono doświadczenia laboratoryjne, aby ocenić wpływ zmian na temperaturę, na poziomy dwutlenku węgla i tlenu, a także na pożywienie.

Wyniki wprowadzono do sprzężonych modeli ekosystemowych i określono wkład mejobentosu w funkcjonowanie ekosystemu. Zespół projektu obliczył także obecny i przyszły wkład mejobentosu w wartość społeczno-gospodarczą ekosystemów przybrzeżnych.

Analiza próbek zebranych na południowo-zachodnim wybrzeżu Anglii ujawniła bliski związek między produktywnością w wodach powierzchniowych i różnorodnością mejobentyczną a sezonowymi zakwitami fitoplanktonu. Ten bliski związek między powierzchnią a dnem morskim ma wpływ na opracowanie modeli ekosystemowych. Pomoże to badaczom lepiej prognozować zmiany w bioróżnorodności i funkcjonowaniu ekosystemów w obliczu zmiany klimatu.

Przeprowadzono doświadczenia mające określić wpływ zakwaszenia oceanów na mejobentos pod koniec XXI w. Wyniki wskazują, że nastąpi niewielki lecz wykrywalny wpływ na liczebność i skład mejobentosu.

Krótkoterminowe (dwutygodniowe) wystawienie na zakwaszenie oceanu dowiodło, że mejobentos zdolny jest poradzić sobie ze zmianami, nie reagując podwyższoną umieralnością ani zmianami w różnorodności czy składzie zespołu organizmów. Długoterminowe (10-tygodniowe) wystawienie na zakwaszenie wpłynęło na większość, jeśli nie na wszystkie aspekty zbiorowisk mejobentycznych. Podwyższenie temperatury także wpłynęło na zbiorowiska mejobentyczne i zintensyfikowało negatywne skutki zakwaszenia oceanów.

W projekcie MESMEC przeprowadzono innowacyjne badania w zakresie ekosystemów morskich, które dostarczą możliwości rozwoju grupie badawczej zajmującej się mejobentosem w Laboratorium Morskim w Plymouth. Projekt przyczynił się także do rozwoju gospodarki morskiej Europy pod względem realizacji założeń dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej (MSFD).

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Mejobentos, ekosystemy morskie, osady, płytkowodny, zmiana klimatu, zakwaszenie oceanów
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę