Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

WMF2014 — Wynik w skrócie

Project ID: 609118
Źródło dofinansowania: FP7-NMP
Kraj: Włochy

Dyskusja na temat europejskiej produkcji

W ramach unijnego projektu zorganizowano konferencję World Manufacturing Forum 2014. Dwudniowe wydarzenie było okazją do nawiązania kontaktów między różnymi stronami oraz poinformowania uczestników o planach i osiągnięciach UE.
Dyskusja na temat europejskiej produkcji
Produkcja jest ważnym elementem strategii na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Europa 2020. Aby przyczynić się do rozwoju tej dziedziny, a także do realizacji założeń programu Horyzont 2020, Komisja Europejska dofinansowała realizację konferencji World Manufacturing Forum.

Za organizację konferencji i zarządzanie nią odpowiadał projekt WMF2014 (World Manufacturing Forum 2014), finansowany ze środków UE. Zorganizowane w Mediolanie w lipcu 2014 r. dwudniowe wydarzenie było elementem włoskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. W konferencji wzięło udział przeszło 400 uczestników reprezentujących 438 organizacji z 45 krajów. Celem było przyciągnięcie odpowiednich interesariuszy, w tym przedstawicieli przemysłu i prawodawców, oraz stworzenie forum dla debaty i wymiany poglądów. Ponadto starano się przekazać globalnej społeczności informacje o strategiach Komisji Europejskiej oraz zaprezentować wyniki badań prowadzonych w UE.

Założenia te udało się zrealizować. Do najważniejszych rezultatów inicjatywy należy stworzenie ekosystemu zarządzania projektem, w tym założenie rady doradczej i komisji odpowiedzialnych za jego realizację. Opracowano też tematy i program konferencji, uwzględniając potrzeby i interesy wszystkich zainteresowanych stron.

Rezultaty naukowe i techniczne udostępniono na stronie internetowej projektu w postaci nagrań wideo z wykładów uczestników.

Dzięki projektowi WMF2014 stworzono forum na rzecz przyszłego rozwoju europejskiej produkcji w odniesieniu do globalnej ekonomii. Dyskusje były owocne dla przemysłu, a ich efektem powinno być umocnienie wzrostu gospodarczego i dobrobytu społecznego.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Produkcja, World Manufacturing Forum, wzrost gospodarczy, Horyzont 2020, przemysł, zarządzanie projektami
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę