Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

COMET — Wynik w skrócie

Project ID: 305081
Źródło dofinansowania: FP7-HEALTH
Kraj: Zjednoczone Królestwo

Zestawy najważniejszych wyników badań podniosą standardy w medycynie

W badaniach klinicznych nie zawsze ocenia się i raportuje wyniki, które są najistotniejsze dla procesu podejmowania decyzji i poprawy opieki zdrowotnej. Zestawy najważniejszych wyników (COS) mogą być odpowiedzią na ten problem.
Zestawy najważniejszych wyników badań podniosą standardy w medycynie
Celem finansowanego przez UE projektu COMET (The COMET (Core outcome measures in effectiveness trials) initiative) było zbadanie potencjalnych korzyści z zastosowania COS podczas identyfikowania i wyboru wyników, które powinno się oceniać podczas badań i inspekcji klinicznych. Takie działanie powinno minimalizować straty wyników i niemożność wyciągnięcia wniosków z badań o potencjalnie dużej mocy, które mogłyby przyczynić się do poprawy dobrostanu pacjentów.

Kluczem do sukcesu strategii komunikacji przyjętej w projekcie COMET jest jego strona internetowa. Zawiera ona bazę danych wzbogaconą o prace projektu, pakiet zasobów podstawowych, wiadomości, zdarzenia i inne funkcje pomocne w opracowywaniu COS.

Baza danych korzysta z systematycznego przeglądu niemal 200 badań COS, które dotyczą różnych dziedzin medycyny, widoczne są jednak wyraźnie luki, które wymagają uzupełnienia w przyszłości. W projekcie COMET stworzono również zasobnik związanych z tematem prac. Zbieranie i udoskonalanie metod opartych na faktach oraz raportowanie wytycznych jest procesem dynamicznym i takim pozostanie.

Projekt COMET pozwolił zwiększyć wiedzę o COS u wszystkich stron zainteresowanych – w tym odbiorców ogólnych, organizacji pacjentów, badaczy, odbiorców usług medycznych, pracowników służby zdrowia, twórców polityki, instytucji finansowania, władz i wydawców czasopism naukowych.

Miarą sukcesu są dane statystyczne, zgodnie z którymi 90% z 49 bieżących projektów obejmuje pacjentów i opiekunów, w przeciwieństwie do projektów, których wyniki publikowano do czerwca 2013 roku, w przypadku których było to zaledwie 16%. Również w przeglądach Cochrane'a, które dotyczą głównie badań nad zdrowiem człowieka, zanotowano wyższy standard opieki zdrowotnej opartej na faktach, przejawiający się poprawą z 31% w 2011 roku na 57% w 2013 roku.

Badacze z projektu COMET przewidują, że liczba nowych COS podwoi się do 2018 roku, co będzie możliwe między innymi dzięki inicjatywom w ramach tego projektu. Po opracowaniu modelu pomocy dla personelu przy korzystaniu z COS uczestnicy projektu planują zgromadzić fundusze na wdrażanie systemu. Obejmuje to zasoby samopomocy, wkład ze strony doświadczonych twórców COS i spotkania sprzyjające współpracy między twórcami COS z różnych dziedzin medycyny.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Zestawy najważniejszych wyników, badania kliniczne, baza danych, pakiet zasobów, przegląd Cochrane'a
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę