Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Czeskie centrum doskonałości w badaniach i innowacji

Morawy Południowe mają ogromny potencjał w dziedzinie edukacji, nauki i badań. W ramach jednej z inicjatyw UE wprowadzono w życie regionalny program finansowania mający wspomagać mobilność międzynarodową badaczy z tego regionu.
Czeskie centrum doskonałości w badaniach i innowacji
Regionalna strategia innowacji (RSI) dla Moraw Południowych ma na celu zapewnienie długoterminowego rozwoju i dobrobytu tego regionu poprzez zwiększenie jego konkurencyjności międzynarodowej. Wizja RSI przewiduje przekształcenie Moraw Południowych w najbardziej innowacyjny region Czech, a docelowo również jeden z 50 najbardziej innowacyjnych regionów UE.

Dążąc do realizacji tego celu, powołano do życia finansowany ze środków UE projekt SOMOPRO (South Moravian programme for distinguished researchers), aby przyciągać wybitnych naukowców z Czech i zagranicy do czołowych instytutów badawczych regionu.

Łącznie 27 badaczy nawiązało współpracę z trzema uczelniami i dwoma instytutami Czeskiej Akademii Nauk przy projektach dotyczących nauki, medycyny i technologii na okresy maksymalnie trzyletnie. Współpraca obejmowała wymianę wiedzy i doświadczeń z lokalnymi naukowcami, opiekę nad doktorantami, wspomaganie inicjatyw podnoszenia jakości edukacji w szkołach i promowanie nowych kontaktów z innymi zespołami badawczymi.

13 badaczom zaproponowano stałe posady lub źródła finansowania, aby umożliwić im kontynuowanie prac badawczych w Brnie, drugim co do wielkości mieście Czech.

Wysiłki projektu SOMOPRO wspomogły realizację regionalnej strategii innowacji poprzez zwiększenie potencjału Moraw Południowych w dziedzinie badań i innowacji. Jego powodzenie było bodźcem do uruchomienia w 2013 r. czteroletniego projektu SOMOPRO II w celu sfinansowania projektów badań naukowych dodatkowych 25 stypendystów czeskich i zagranicznych. Nie ulega wątpliwości, że wzmocni to pozycję Moraw Południowych na międzynarodowej scenie naukowej, jednocześnie zwiększając konkurencyjność regionu w najbliższych latach.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Badania i innowacje, Morawy Południowe, mobilność międzynarodowa, badacze, regionalna strategia innowacji
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę