Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

ITrans Wynik w skrócie

Project ID: 322346
Źródło dofinansowania: FP7-PEOPLE
Kraj: Portugalia

Transport w komórkowych maszyneriach molekularnych

Przenikanie jonów przez błony komórkowe jest niezbędne dla wszystkich podstawowych funkcji życiowych: pobierania substancji odżywczych, usuwania substancji odpadowych i zachowania energii. Badacze z UE analizowali ten ruch podczas oddychania komórkowego na poziomie molekularnym.
Transport w komórkowych maszyneriach molekularnych
Niedawne odkrycia dotyczące układu antyportów w błonie komórkowej obudziły zainteresowanie zagadnieniem jednoczesnego transportu różnych jonów w przeciwnych kierunkach. Niedawno uzyskane dane wskazują, że jony sodu i wodoru wymienione są przez błonę komórkową poprzez kompleks białkowy antyportu.

W projekcie ITRANS (Ion transport at atomic level) wykorzystano nowy zestaw technik doświadczalnych, aby zbadać molekułę odgrywającą główną rolę w procesach uzyskiwania energii, kompleks oddechowy oksydoreduktazy NADH-ubichinonu (kompleks I).

Zastosowanie bioinformatyki i modelowania molekularnego pomogło poznać szlaki jonowe i funkcje różnych elementów uczestniczących w tych procesach białek. Naukowcy z projektu ITRANS opracowali nową metodę badania białek błonowych z dokładnością do pojedynczych atomów.

Integralną częścią projektu ITRANS były szkolenia i zacieśnianie współpracy z innymi laboratoriami badawczymi o podobnych obszarach zainteresowań, obejmujących transport błonowy.

Transport jonów jest niezbędny dla wszystkich funkcji komórki, a lepsze zrozumienie jego przebiegu pomoże uzyskać szczegółową wiedzę o niezwykle złożonych mechanizmach molekularnych.

Powiązane informacje

Streszczenie raportu

Słowa kluczowe

Transport, jon, błona komórkowa, kompleks antyportu, kompleks I
Numer rekordu: 175194 / Ostatnia aktualizacja: 2016-02-23
Dziedzina: Biologia, Medycyna