Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Przewidywanie ryzyka utworzenia się płytki miażdżycowej

Objawy kliniczne miażdżycy są wyniszczające. Badacze europejscy postanowili więc opracować metodę łączoną do wykrywania i przewidywania rozwoju płytki miażdżycowej.
Przewidywanie ryzyka utworzenia się płytki miażdżycowej
Miażdżyca polega na zgrubieniu ścian tętnic wynikającym z odkładania na nich białych krwinek. Stanowi ona obecnie jeden z najważniejszych problemów dla zdrowia publicznego w zachodnim świecie, jako że może prowadzić do ostrego zawału mięśnia sercowego i zgonu.

Progresja miażdżycy zależy od wielu czynników hemodynamicznych, które możemy obecnie określać i oznaczać in vivo dzięki nieinwazyjnemu obrazowaniu układu krążenia. Badacze z finansowanego przez UE projektu SMILE (Combination of shear stress and molecular imaging of inflammation to predict high-risk atherosclerotic plaque) postanowili przetestować hipotezę, zgodnie z którą działanie niewielkich sił ścinających na śródbłonek (ESS) w połączeniu ze stanem zapalnym naczyń krwionośnych może stanowić marker wysokiego ryzyko powstania płytki miażdżycowej.

Jako że miejscowe ESS są bodźcem na bieżąco wywołującym zapalenie, konsorcjum korzystało z obrazowania molekularnego metodą rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej (TK), aby monitorować progresję płytki w aorcie królika. Ta metoda łączona umożliwiła uwidocznienie przyspieszonej progresji płytki i zapalenia w odcinkach aorty o niskich ESS.

Ponadto badacze przeprowadzili pilotowe badanie kliniczne, aby zwalidować wartość predykcyjną niskich ESS i zapalenia. Korzystali z obrazowania wewnątrzwieńcowego o wysokiej rozdzielczości, aby ocenić miejscowe wzorce hemodynamiczne i przebudowę płytki miażdżycowej.

Naukowcy odkryli ścisły związek między niskimi ESS a ekspansywną przebudową wysokiego ryzyka płytki. Uwzględnienie innych czynników wysokiego ryzyka, takich jak zapalenie i wysoki poziom lipidów, dodatkowo zwiększy użyteczność tego oznaczenia podczas badań przesiewowych. Analizowanie różnych właściwości i markerów w celu stratyfikacji ryzyka u pacjentów pomoże kardiologom w wyłapywaniu szczególnie zagrożonych przypadków.

Uczestnicy projektu mają nadzieję, że wdrożenie tej metody ułatwi wykrywanie podatnej na oderwanie blaszce miażdżycowej. Wczesna i trafna diagnoza zmian, które mogą postępować w kierunku płytki wysokiego ryzyka, pozwoli na czas włączyć właściwe leczenie, na przykład z użyciem stentu lub celowanych leków.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Miażdżyca, płytka, siły ścinające działające na śródbłonek, zapalenie, stratyfikacja ryzyka u pacjentów
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę