Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowe urządzenie do monitorowania stopy cukrzycowej

Zmiany chorobowe w stopach są najczęstszą przyczyną hospitalizacji pacjentów z cukrzycą. Europejscy naukowy opracowali innowacyjne urządzenie, które umożliwia stałe monitorowanie zmian skórnych.
Nowe urządzenie do monitorowania stopy cukrzycowej
Cukrzyca to grupa chorób charakteryzujących się zaburzeniami metabolizmu węglowodanów i lipidów. U chorych dochodzi do uszkodzenia dużych i małych naczyń krwionośnych (mikro- i makroangiopatia) oraz występują zmiany skórne. Szybka konsultacja dermatologiczna jest niezbędna do zdiagnozowania powikłań skórnych i powstrzymania ich progresji. Oznacza to, że potrzebne są narzędzia medyczne umożliwiające dokładną diagnozę.

Naukowcy uczestniczący w projekcie SKINDETECTOR (Application of the innovative data fusion based non-invasive approach for management of the diabetes mellitus), finansowanym ze środków UE, opracowali innowacyjne narzędzie medyczne, które składa się z trzech różnych czujników: kamery termograficznej, cyfrowego dermatoskopu oraz aparatu ultrasonograficznego. Połączenie tych trzech elementów pozwala na uzyskiwanie informacji niezbędnych do precyzyjnej oceny zmian skórnych.

Kamera termograficzna mierzy temperaturę skóry stopy i pokazuje miejsca, w których temperatura jest różna. Dermatoskop służy do wizualizacji markerów skóry i oceny jej zmian. Konsorcjum SKINDETECTOR zaprojektowało i wyprodukowało zestaw filtrów optycznych, poprawiających ogólną jakość obrazu i umożliwiających dodatkową analizę barwy i wielkości zmian. Celem analizy ultradźwiękowej jest zmierzenie grubości skóry stopy.

Urządzenie SKINDETECTOR jest przenośne i może być stosowane przez lekarzy w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej. Dzięki nowoczesnym metodom telemedycyny możliwe jest przesyłanie danych z urządzenia i ich zdalne analizowanie przez lekarza specjalistę w celu przygotowania efektywnego planu leczenia.

Przewlekły charakter cukrzycy oraz częstość zmian skórnych u chorych na cukrzycę oznaczają, że urządzenie do stałego monitorowania skóry jest bardzo potrzebne. Urządzenie SKINDETECTOR jest przenośnym, łatwym w użytku rozwiązaniem do wieloparametrycznej analizy skóry stopy cukrzycowej. Efektem jego stosowania powinno być zahamowanie rozwoju cukrzycy.

Powiązane informacje

Streszczenie raportu

Słowa kluczowe

Stopa cukrzycowa, skóra, cukrzyca, czujnik, termografia, dermatoskop
Numer rekordu: 175212 / Ostatnia aktualizacja: 2016-02-23
Dziedzina: Informatyka, Telekomunikacja