Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Hamowanie agregacji molekuł p53 w profilaktyce przeciwnowotworowej

Agregacja białka supresora nowotworu p53 w komórce jest wiązana z chorobą nowotworową. Badacze europejscy analizowali zmiany w sieci proteostazy (PN), które sprzyjają agregacji białka p53 lub zapobiegają jej.
Hamowanie agregacji molekuł p53 w profilaktyce przeciwnowotworowej
PN to maszyneria komórkowa odpowiedzialna za zachowanie homeostazy proteomu. Jednym z wielu jej zadań jest zapobieganie agregacji białek.

Białko p53 jest ważnym supresorem guza, którego mutacje często stwierdza się u pacjentów onkologicznych. Naukowcy połączyli siły pod egidą inicjatywy P53-AGGR-CANCER (The aggregation of p53 in response to changes in the proteostasis network), aby wyjaśnić, które zmiany w PN sprzyjają agregacji białka p53 lub zapobiegają jej w komórkach na różnych etapach różnicowania.

Badacze wygenerowali nowy wektor do celowania w molekuły i przeprowadzili reakcję wymiany kasety katalizowaną przez flipazę, aby stworzyć trzy linie ludzkich embrionalnych komórek macierzystych (hESC): w jednej nie zachodziła ekspresja białka p53, w drugiej wytwarzane było zmutowane białko ulegające agregacji, a w trzeciej – zmutowane białko nieulegające agregacji. Korzystając z różnych protokołów naukowcy uzyskali komórki wątroby i neurony. W celu monitorowania stanu p53 naukowcy prowadzili natywną elektroforezę żelową w poliakrylamidzie z niebieskim barwnikiem i barwienie immunofluorescencyjne. Ponadto oceniali skuteczność aktywujących białko p53 chemioterapeutyków: cisplatyny i nutliny.

Prace przełożyły się na kilka ważnych odkryć. Wyniki potwierdziły, że w niezróżnicowanych komórkach hESC możliwa jest supresja agregacji zmutowanego, podatnego na agregację białka p53. Podczas różnicowania komórek wykrywano w nich kompleksy agregatów białka p53 o dużej masie molekularnej.

Podsumowując, wstępne wyniki badania wskazują, że agregacja p53 zaburza zdolność PN w komórce do działania. Nutlina, lek poddawany obecnie badaniom klinicznym, okazała się mniej skuteczna od cisplatyny w komórkach z mutacjami genów p53. Dalsze potwierdzenie tych wyników może przełożyć się na zmianę bieżących praktyk w opiece onkologicznej i schematach chemioterapii.

Stopniowy wzrost zapadalności na nowotwory złośliwe wraz z wiekiem sprawia, że identyfikacja czynników ryzyka nowotworów i przeciwdziałanie im ma szczególne znaczenie wobec postępującego starzenia się populacji europejskiej. Badanie P53-AGGR-CANCER ukazało nowe perspektywy w terapii nowotworów złośliwych, związane z zapobieganiem agregacji białka p53 lub odwracaniem jej. W przyszłości to podejście może również zostać dostosowane do leczenia chorób neurodegeneracyjnych, powodowanych agregacją białek.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

P53, nowotwór złośliwy, sieć proteostazy, agregacja białek, chemioterapia, cisplatyna, nutlina
Numer rekordu: 175213 / Ostatnia aktualizacja: 2016-02-23
Dziedzina: Biologia, Medycyna
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę