Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Hamowanie agregacji molekuł p53 w profilaktyce przeciwnowotworowej

Agregacja białka supresora nowotworu p53 w komórce jest wiązana z chorobą nowotworową. Badacze europejscy analizowali zmiany w sieci proteostazy (PN), które sprzyjają agregacji białka p53 lub zapobiegają jej.
Hamowanie agregacji molekuł p53 w profilaktyce przeciwnowotworowej
PN to maszyneria komórkowa odpowiedzialna za zachowanie homeostazy proteomu. Jednym z wielu jej zadań jest zapobieganie agregacji białek.

Białko p53 jest ważnym supresorem guza, którego mutacje często stwierdza się u pacjentów onkologicznych. Naukowcy połączyli siły pod egidą inicjatywy P53-AGGR-CANCER (The aggregation of p53 in response to changes in the proteostasis network), aby wyjaśnić, które zmiany w PN sprzyjają agregacji białka p53 lub zapobiegają jej w komórkach na różnych etapach różnicowania.

Badacze wygenerowali nowy wektor do celowania w molekuły i przeprowadzili reakcję wymiany kasety katalizowaną przez flipazę, aby stworzyć trzy linie ludzkich embrionalnych komórek macierzystych (hESC): w jednej nie zachodziła ekspresja białka p53, w drugiej wytwarzane było zmutowane białko ulegające agregacji, a w trzeciej – zmutowane białko nieulegające agregacji. Korzystając z różnych protokołów naukowcy uzyskali komórki wątroby i neurony. W celu monitorowania stanu p53 naukowcy prowadzili natywną elektroforezę żelową w poliakrylamidzie z niebieskim barwnikiem i barwienie immunofluorescencyjne. Ponadto oceniali skuteczność aktywujących białko p53 chemioterapeutyków: cisplatyny i nutliny.

Prace przełożyły się na kilka ważnych odkryć. Wyniki potwierdziły, że w niezróżnicowanych komórkach hESC możliwa jest supresja agregacji zmutowanego, podatnego na agregację białka p53. Podczas różnicowania komórek wykrywano w nich kompleksy agregatów białka p53 o dużej masie molekularnej.

Podsumowując, wstępne wyniki badania wskazują, że agregacja p53 zaburza zdolność PN w komórce do działania. Nutlina, lek poddawany obecnie badaniom klinicznym, okazała się mniej skuteczna od cisplatyny w komórkach z mutacjami genów p53. Dalsze potwierdzenie tych wyników może przełożyć się na zmianę bieżących praktyk w opiece onkologicznej i schematach chemioterapii.

Stopniowy wzrost zapadalności na nowotwory złośliwe wraz z wiekiem sprawia, że identyfikacja czynników ryzyka nowotworów i przeciwdziałanie im ma szczególne znaczenie wobec postępującego starzenia się populacji europejskiej. Badanie P53-AGGR-CANCER ukazało nowe perspektywy w terapii nowotworów złośliwych, związane z zapobieganiem agregacji białka p53 lub odwracaniem jej. W przyszłości to podejście może również zostać dostosowane do leczenia chorób neurodegeneracyjnych, powodowanych agregacją białek.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

P53, nowotwór złośliwy, sieć proteostazy, agregacja białek, chemioterapia, cisplatyna, nutlina
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę