Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

METRIC — Wynik w skrócie

Project ID: 605428
Źródło dofinansowania: FP7-TRANSPORT
Kraj: Zjednoczone Królestwo

Nowe spojrzenie na transport

Naukowcy z UE ocenili innowacje w europejskim transporcie regionalnym i pomogli w ich rozwijaniu. Platforma inteligentnej specjalizacji (S3P) umożliwiła przygotowanie map drogowych dla każdego regionu, a ukoronowaniem tych działań jest opracowanie zbioru strategicznych zaleceń.
Nowe spojrzenie na transport
Europa dostrzega znaczenie ekonomiczne innowacji oraz potrzebę przyjęcia strategicznego podejścia przy realizacji celów dotyczących innowacyjności. Transport jest jednym z sześciu najważniejszych sektorów, w których podejście takie może walnie przyczynić się do osiągnięcia założeń programu Horyzont 2020.

Finansowany ze środków UE projekt METRIC (Mapping European regional transport research and innovation capacities (METRIC)) miał na celu określenie potencjału europejskich regionów w zakresie tworzenia innowacji w dziedzinie transportu. Badanie miało także umożliwić określenie konkurencyjnych aspektów poszczególnych regionów w tym zakresie. W oparciu o analizę porównawczą zespół postanowił przygotować regionalne mapy drogowe w dziedzinie innowacji, obejmujące wsparcie dla słabszych regionów. Głównym celem było stworzenie regionalnych kultur innowacji, minimalizujących zagrożenia i maksymalizujących korzyści.

Prowadzone prace koncentrowały się wokół trzech głównych obszarów: regionalne działania w zakresie innowacji w dziedzinie transportu; ocena skuteczności ram regionalnych; opisanie i przeanalizowanie najważniejszych zasad dotyczących regionalnych innowacji.

Dla każdego regionu opracowano zbiór zaleceń dotyczących map drogowych w sprawie innowacji, przygotowanych w oparciu o najlepsze praktyki. W mapach drogowych wykorzystano metodę S3P, a uczestnicy projektu zaplanowali ponadto strategię S3P dla sektora transportowego. Strategia ta powinna ułatwić przeznaczanie funduszy strukturalnych na badania i innowacje, wpływając jednocześnie na tworzenie polityki spójności.

Badania pokazały, że sektor transportowy jest niejednorodny i składa się z szeregu podsektorów. Firmy usługowe sektora transportowego zwykle posiadają różne systemy innowacji. Badania regionalnych systemów i środowisk innowacji dotyczą głównie przemysłu motoryzacyjnego, a w dalszej kolejności lotniczego. Klastry w tych sektorach są zorganizowane wokół łańcuchów wartości.

Uczeni ustalili, że w Europie prowadzone są liczne badania w dziedzinie transportu, zarówno na poziomie krajowym, jak regionalnym. Ustalenia te posłużą prawodawcom do optymalizacji strategii innowacji dla poszczególnych regionów. Uczestnicy projektu zaproponowali między innymi kryteria dla analiz finansowych i porównawczych oraz strategii innowacji.

Projekt METRIC przyczynił się do rozwoju innowacji w sektorze transportowym, niosąc ze sobą implikacje dla prawodawstwa, badań naukowych oraz europejskich gospodarek regionalnych. Opracowane zalecenia powinny pomóc w tworzeniu bardziej innowacyjnych technologii transportowych.

Powiązane informacje

Tematy

Transport

Słowa kluczowe

Transport, innowacje, platforma inteligentnej specjalizacji, Horyzont 2020, transport regionalny, innowacje w dziedzinie transportu
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę