Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

FOUL-X-SPEL — Wynik w skrócie

Project ID: 285552
Źródło dofinansowania: FP7-TRANSPORT
Kraj: Portugalia

Innowacyjne farby przeciwporostowe

Porastanie, znane także jako biofouling, jest znanym problemem, polegającym na porastaniu zanurzonych w wodzie powierzchni makro- i mikroorganizmami, które mogą znacząco pogarszać osiągi jednostek pływających. Naukowcy z UE opracowali bezpieczne dla środowiska powłoki przeciwporostowe, które można również stosować do ochrony mostów i innych konstrukcji metalowych znajdujących się na terenach przybrzeżnych i podmokłych.
Innowacyjne farby przeciwporostowe
Porastanie kadłuba może powodować zmniejszenie prędkości statku, a tym samym istotne zwiększenie zużycia paliwa. Zwiększenie szorstkości kadłuba o zaledwie 50 μm może oznaczać wzrost spalania nawet o 50%. Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) szacuje, że emisje dwutlenku węgla związane ze zużyciem paliwa przez transport okrętowy mogą wzrosnąć do roku 2030 nawet dwukrotnie.

W ramach projektu FOUL-X-SPEL (Environmentally friendly antifouling technology to optimise the energy efficiency of ships) naukowcy badali przyjazne środowisku farby do pokrycia kadłubów statków, ograniczające negatywny wpływ organizmów morskich na parametry hydrodynamiczne statku. Dotychczas stosowane powłoki przeciwporostowe zawierają toksyczne biocydy, które zabijają organizmy próbujące przylgnąć do kadłuba, ale jednocześnie stanowią zagrożenia dla szerszego ekosystemu wodnego. Z kolei produkty pozbawione biocydów okazują się nieskuteczne w przeciwdziałaniu porastaniu.

Badania prowadzone w projekcie FOUL-X-SPEL przyczyniły się do powstania dwóch zaawansowanych, nietoksycznych powłok ochronnych. Pierwsza z nich to poliuretanowa farba zawierająca dwa unieruchomione biocydy (Econea i Irgarol), a druga to farba silikonowa, zawierająca unieruchomiony biocyd Econea.

Naukowcy stworzyli nowatorską technologię przeciwporostową, umieszczając bioaktywne cząsteczki (biocydy) w osnowie powłoki w celu uniknięcia uwalniania biocydów do środowiska oraz zapewnienia długotrwałej ochrony. Nowe farby cechują się bardzo niskim współczynnikiem tarcia i chronią statek przed porastaniem nawet przez 90 miesięcy. Ponadto minimalizują szorstkość powierzchni i poprawiają właściwości hydrodynamiczne kadłuba.

Dzięki zahamowaniu gromadzenia się mikroorganizmów, nowe farby mogą w sposób istotny poprawić osiągi statków i obniżyć zużycie paliwa, a jednocześnie przyczynić się do znaczącego ograniczenia kosztów konserwacji. Ponadto mogą również ograniczać przenoszenie gatunków inwazyjnych na kadłubach statków.

Powiązane informacje

Tematy

Transport

Słowa kluczowe

Powłoki, porastanie, osiągi jednostek pływających, kadłuby statków, przeciwporostowe, biocydy
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę