Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Szansa na skuteczniejsze przydzielanie zasobów dzięki optymalnym protokołom

Postępy w projektowaniu lepszych protokołów przydzielania zasobów mogą pomóc w rozwiązywaniu problemów zarówno na zatłoczonych drogach, jak i w zatłoczonych sieciach telekomunikacyjnych.
Szansa na skuteczniejsze przydzielanie zasobów dzięki optymalnym protokołom
Przydzielanie zasobów ma kluczowe znaczenie dla sprawnego działania w wielu dziedzinach, między innymi w sieciach telekomunikacyjnych i drogowych. Zdefiniowanie lepszych protokołów zarządzania zasobami mogłoby wspomóc rozwój powiązanych obszarów z pozytywnym wpływem na gospodarkę, przemysł i sieci infrastrukturalne. Za cel finansowanego ze środków UE projektu PROTOCOLDESIGN (Designing optimal protocols for resource allocation games) przyjęto zaprojektowanie protokołów postępowania dla problemów z przydziałem zasobów, konkretnie w przypadkach interakcji podmiotów niezależnie podejmujących decyzje.

Pod względem technicznym zaprojektowanie idealnego protokołu oznacza osiągnięcie stanu idealnej równowagi w grze strategicznej definiowanej przez protokół i uzyskanie zbieżności do stanów równowagi poprzez poznanie dynamiki. Konieczne jest też uwzględnienie dobrych cech wydajnościowych stanów równowagi, skalowalności i decentralizacji protokołu oraz złożoności obliczeniowej.

Aby osiągnąć wyznaczone cele, partnerzy projektu wybrali domeny zastosowania od strony założeń informacyjnych i opracowali obszary strategiczne o znaczeniu praktycznym. Następnie powiązano gry przydziału zasobów z projektowaniem mechanizmów, wyborami społecznymi i teorią implementacji.

Prace objęły też zidentyfikowanie cech strukturalnych i charakterystyk możliwych protokołów w ramach wcześniej stworzonych obszarów strategicznych. Badacze zajęli się następnie złożonością obliczeniową protokołów i sformułowali protokoły o wielomianowym czasie obliczeń i wysokiej dobroci. Zaprojektowane protokoły przetestowano w rzeczywistych scenariuszach.

Jednym z kluczowych osiągnięć projektu był nowy model decentralizowanego przydzielania zasobów uwzględniających kwestie projektowania sieci, zaprojektowany specjalnie z myślą o sieciach telekomunikacyjnych. Innym wynikiem był zestaw narzędzi matematycznych do wyznaczania optymalnych pozycji bramek opłat w sieci drogowej, co może przynieść poprawę płynności ruchu. Znaczące osiągnięcia projektu w dziedzinie przydzielania zasobów powinny przynieść korzyści zarówno dla sieci drogowych, jak i telekomunikacyjnych.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Protokoły, przydzielanie zasobów, korki na drogach, sieć telekomunikacyjna, gry dotyczące alokacji zasobów
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę