Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Chińskie MŚP a demokracja

W ramach badania finansowanego przez UE zajęto się poglądami chińskich przedsiębiorców na demokrację. W pracach przyjęto założenie, że nastawienia gospodarcze i polityczne są powiązane, a w prowadzonych dyskusjach poruszano między innymi tematykę rządów prawa.
Chińskie MŚP a demokracja
Chiny nigdy nie były demokracją, więc nie ma chińskiej tradycji edukacyjnej na ten temat. Niektóre chińskie badania wskazują powszechne poparcie dla ustroju jednopartyjnego z racji wyników ekonomicznych, jednocześnie jednak sugerując duże zainteresowanie demokracją.

Za cel finansowanego ze środków UE projektu CHINESEDEMOCRACY (Chinese perceptions of democracy) przyjęto zbadanie tej sprzeczności. Chodziło o prognozowanie przyszłych reform politycznych poprzez poznanie poglądów wybranych grup w społeczeństwie chińskim. Badania zrealizowano we współpracy z Chińską Akademią Nauk Społecznych, będącą oficjalną instytucją rządową.

W pierwszej połowie 2014 r. przeprowadzono ankietę wśród małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w 24 prowincjach. Celem ankiety było udokumentowanie zmieniającej się sytuacji ekonomicznej MŚP, a tym samym wyjaśnienie rzekomo zmieniających się poglądów politycznych. Badacze rozdali ponad 1000 kwestionariuszy, z których mniej niż połowa przyniosła użyteczne dane.

Wyniki zaprezentowano podczas warsztatów zorganizowanych w Chinach, dokonując też przeglądu wcześniejszych badań nad zmianami w sposobie postrzegania demokracji. W dyskusjach poruszano tematykę różnic poglądów Chińczyków i mieszkańców krajów zachodnich oraz związków między demokracją a rządami prawa.

Partnerzy projektu poprowadzili dwa kursy podyplomowe na badane tematy, co pozwoliło pobudzić dyskusję i wskazać potencjalne możliwości. Podczas tych samych kursów wyjaśniono też kwestie struktur władzy wpływających na chińskich przedsiębiorców.

Prace projektu CHINESEDEMOCRACY wspomogą tworzenie strategii kontaktów UE z Chinami i innymi reżimami autorytarnymi.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

MŚP, demokracja, rządy prawa, Chiny, wyniki gospodarcze, poglądy Chińczyków, reformy polityczne
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę