Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

PANACEA — Wynik w skrócie

Project ID: 282900
Źródło dofinansowania: FP7-ENERGY
Kraj: Izrael

Tajniki składowania dwutlenku węgla głęboko pod powierzchnią ziemi

Badacze opracowali zaawansowane modele obliczeniowe, które symulują los dwutlenku węgla (CO2) wtryskiwanego i przechowywanego w głębokich formacjach geologicznych.
Tajniki składowania dwutlenku węgla głęboko pod powierzchnią ziemi
CO2 emitowane w procesie spalania paliw kopalnych jest powszechnie uznawany za jedną z głównych przyczyn zmiany klimatu. Technologie, które sekwestrują CO2 pochodzący ze źródeł takich jak elektrownie i rafinerie naftowe, mogą znacznie obniżyć emisje CO2 do atmosfery.

Technologia wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS), w której odpadowe CO2 jest wychwytywane wprost ze źródła i magazynowane pod ziemią, jest obiecującym sposobem na redukcję CO2 w atmosferze. Niestety niewiele wiadomo o długofalowych skutkach składowania CO2 w okresach geologicznych.

W ramach finansowanej przez UE inicjatywy PANACEA (Predicting and monitoring the long-term behavior of CO2 injected in deep geological formations) wykorzystano modelowanie komputerowe i studia przypadków naturalnych, aby ustalić, czy CO2 wtryskiwane do głębokich formacji geologicznych może być w nich skutecznie i bezpiecznie składowane.

Aby zrozumieć i prognozować długofalowy los składowanego CO2, badacze dokonali symulacji zachowania CO2 w formacjach geologicznych różnego typu. Wśród nich znalazły się zasolone głębinowe formacje wodonośne i rozmaite naturalne rezerwuary geologiczne.

Następnie zespół wykorzystał dane terenowe i próbki skał, aby przeanalizować, w jaki sposób CO2 wpłynie na skały i minerały, z którymi będzie wchodzić w interakcję podczas składowania. CO istotne zidentyfikowali główne czynniki, które powodują wyciek CO2 z rezerwuarów, oraz udostępnili metody zapobiegania takim wyciekom do atmosfery.

Inne symulacje pozwoliły ocenić oddziaływania mechaniczne, na przykład, nawarstwianie się ciśnienia. Badacze dokonali symulacji stabilności magazynowanego CO2 w okresie 3000 lat i oszacowali ilość CO2, która w tym czasie przeniknęłaby na powierzchnię.

Dokładne i wiarygodne modele pokazujące, które elementy składowania CO2 są skuteczne i bezpieczne, a których należy unikać, powinny zwiększyć zaufanie do tej technologii. Ponadto techniki monitorowania opracowane w ramach projektu będą niezwykle przydatne dla organów nadzoru i przyszłych twórców miejsc CCS.

Powiązane informacje

Tematy

Energy Saving

Słowa kluczowe

Dwutlenek węgla, formacje geologiczne, wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla, rezerwuary geologiczne
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę