Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

INARMERA-ICT — Wynik w skrócie

Project ID: 294943
Źródło dofinansowania: FP7-INCO
Kraj: Armenia

Zacieśnianie współpracy naukowej między UE i Armenią

Działanie na rzecz zwiększenia regionalnego potencjału badawczego Armenii w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) zbliża ten kraj do europejskiej przestrzeni badawczej (EPB).
Zacieśnianie współpracy naukowej między UE i Armenią
Armenia aktywnie rozwija gospodarkę opartą na wiedzy, a przez to zacieśnia współpracę z EPB. Na tym polu ważną instytucją jest Instytut Problemów Informatyki i Automatyki (IIAP), który może skorzystać ze wsparcia unijnego oraz przyczynić się do rozwoju światowych badań. Finansowany ze środków UE projekt INARMERA-ICT (Integrating Armenia into ERA: Information and communication technologies) umocnił potencjał IIAP na trzech poziomach: edukacyjnym, badawczym i analitycznym/politycznym.

Jeżeli chodzi o wymiar edukacyjny, projekt pomógł w opracowaniu modułów szkoleniowych umożliwiających podnoszenie kwalifikacji i ułatwiających IIAP branie udziału w unijnych programach ramowych. Opracowano między innymi moduły szkoleniowe poświęcone różnym tematom programu Horyzont 2020, obejmujące sesje szkoleniowe, wykłady i wydarzenia zorganizowane w Erywaniu, stolicy Armenii.

Aby zwiększyć potencjał badawczy, zespół pomógł w zacieśnieniu kontaktów między IIAP a europejskimi organizacjami badawczymi, promując wspólną realizację unijnych projektów, szczególnie w dziedzinie zaawansowanych komputerów i nauki obliczeniowej. Inicjatywa pomogła Instytutowi w przygotowaniu i złożeniu wniosków dotyczących różnych wspólnych projektów, a także w przeanalizowaniu możliwości innych form współpracy naukowej, takich jak światowe konferencje i warsztaty.

Jeżeli chodzi o analizę i politykę, zespół pomógł IIAP w rozpoczęciu realizacji strategii zmierzającej do zwiększenia oddziaływania instytutu na szczeblu regionalnym, a także w rozwiązywaniu społeczno-ekonomicznych problemów Armenii i sąsiadującej z nią Gruzji. W efekcie opracowano plan działań IIAP na lata 2015-2020, wzmacniając rolę Instytutu jako regionalnego gracza w dziedzinie TIK i zbliżając go do inicjatyw europejskich.

Działania te przekładają się już na zwiększenie potencjału badawczego, technologicznego i rozwojowego Armenii, a także przyczyniają do powstawania nowych miejsc pracy w tym kraju. Skuteczniejsza promocja i większe kompetencje IIAP, a także ściślejsza współpraca z programem Horyzont 2020 przyniosą liczne korzyści zarówno Europie, jak i regionowi Kaukazu Południowego.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Armenia, badania, technologie informacyjno-komunikacyjne, TIK, informatyka
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę