Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

EDCTP-PLUS Wynik w skrócie

Project ID: 304786
Źródło dofinansowania: FP7-HEALTH
Kraj: Niderlandy

Koordynacja badań klinicznych w Afryce Subsaharyjskiej

Do walki z globalnymi zagrożeniami zdrowotnymi potrzebna jest międzynarodowa współpraca i koordynacja obejmująca różne kraje i kontynenty. W tym kontekście UE przygotowała program EDCTP, którego zadaniem jest zwalczanie związanych z ubóstwem i pomijanych chorób zakaźnych w Afryce Subsaharyjskiej.
Koordynacja badań klinicznych w Afryce Subsaharyjskiej
W 2003 roku Unia Europejska ustanowiła inicjatywę partnerstwa badań klinicznych krajów rozwijających się (EDCTP) w odpowiedzi na ogólnoświatowy kryzys zdrowotny wywołany głównie przez trzy choroby związane z ubóstwem: HIV/AIDS, gruźlicę i malarię. Jej celem było zapewnienie pomocy finansowej programom realizowanym wspólnie przez kilka państw członkowskich UE w zakresie klinicznego opracowywania nowych i ulepszonych leków, mających zapobiegać tym chorobom i je leczyć.

Zakres drugiej fazy EDCTP, programu EDCTP2, został poszerzony, by objąć pomijane choroby zakaźne i nowe epidemie, na przykład wirusa Ebola. EDCTP2 pomaga w prowadzeniu badań zmierzających do optymalizacji wykorzystania nowych i udoskonalonych leków. W wymiarze geograficznym, projekt objął Afrykę Subsaharyjską, a obecnie działania EDCTP wspiera finansowo 14 krajów europejskich i 14 afrykańskich.

Aby przygotować grunt pod realizację programu EDCTP2, w ramach projektu EDCTP-Plus (Laying the foundations for the EDCTP2 programme) zidentyfikowano istniejące programy krajowe, zacieśniono współpracę z przemysłem oraz umocniono zdolności państw Afryki Subsaharyjskiej w zakresie prowadzenia badań klinicznych. Szczególny nacisk położono na zwiększenie świadomości i promowanie profilu działalności projektu EDCTP, jego osiągnięć i oddziaływania wśród szerszego grona odbiorców.

W recenzowanym artykule zatytułowanym "Bibliometric assessment of European and sub-Saharan research output on poverty-related diseases from 2003 to 2011" uczestnicy projektu EDCTP opisali wyniki dogłębnej analizy obszarów badawczych EDCTP w Afryce Subsaharyjskiej i Europie. W celu identyfikacji przyszłych priorytetów badawczych zorganizowano posiedzenia naukowych komisji doradczych i tematyczne spotkania interesariuszy oraz nawiązano międzynarodową współpracę z firmami farmaceutycznymi.

Budowano też infrastrukturę. Uczestnicy projektu EDCTP-PLUS pomogli w przygotowaniach 24 laboratoriów do uzyskania akredytacji i rozszerzenia ogólnoafrykańskiego rejestru badań klinicznych (PACTR). W projekcie EDCTP zorganizowano warsztaty szkoleniowe w Afryce Subsaharyjskiej poświęcone zarządzaniu grantami finansowymi oraz utworzono międzynarodowe konsorcjum zarządzania finansowego (IFGC).

Działania prowadzone w ramach projektu EDCTP-PLUS przyczyniły się do zwiększenia potencjału programu EDCTP2 dzięki poprawie jego widoczność, usprawnieniu współpracy oraz zwiększeniu zaangażowania przemysłu. W dalszej perspektywie powinno to przełożyć się na zwiększenie potencjału badawczego, dobrze prowadzone badania kliniczne i skuteczne leczenie ludności Afryki Subsaharyjskiej.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Badania, UE, HIV/AIDS, gruźlica, malaria, EDCTP, badania kliniczne, Afryka Subsaharyjska, ubóstwo, etyka
Numer rekordu: 180904 / Ostatnia aktualizacja: 2016-03-24
Dziedzina: Biologia, Medycyna