Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Kształcenie, kultura i świat

W ramach europejskiego badania przyjrzano się zglobalizowanym systemom i politykom kształcenia. Prace zaowocowały stworzeniem nowej metodologii porównawczej, ujawnieniem podstawy koncepcyjne myśli europejskiej od czasów starożytnej Grecji i zbadaniem współczesnej sytuacji międzynarodowej.
Kształcenie, kultura i świat
W ostatnich latach nastąpiła globalizacja polityki kształcenia. Mimo to do tej pory nie do końca wiadomo, jak tego typu okoliczności wpływają na kulturę i rezultaty kształcenia. Celem finansowanego przez UE projektu CETH (Comparative education theory) było zdobycie wiedzy na ten temat. Badanie miało zilustrować systemy kształcenia jako instytucje społeczne, produkując jednocześnie nowe podstawy teoretyczne i metodologiczne dla porównania.

Na początek zespół zdefiniował kulturę i zbadał systemy kształcenia pod jej kątem. W ramach prac zbadano początki poprzednich działań porównawczych w starożytnej Grecji i samego zorganizowanego kształcenia.

Przegląd europejskiego piśmiennictwa w tej dziedzinie zilustrował tendencje w zakresie porównań edukacyjnych względem innych kultur. Faza ta pomogła zidentyfikować podstawy pojęciowe europejskiego świata i jego instytucji edukacyjnych. Badacze spierali się o powrót reprezentacji starożytnej Grecji, w połączeniu ze sprzecznymi nowymi koncepcjami.

Badacze udokumentowali związek między koncepcją globalizacji a nowymi międzynarodowymi politykami kształcenia. Wygląda na to, że globalizacja stworzyła nową strukturę społeczną, podtrzymywaną przez globalną sieć komunikacji. W badaniu zidentyfikowano podstawowe znaczenia wpisane w obecną sytuację.

Na zakończenie skupiono się na porównywalności systemów kształcenia, a także na samym przeznaczeniu takiego porównania. Wyniki wskazują, że odpowiednie współczesne podejście ujawniłoby europejskie początki kształcenia w formie instytucjonalnej oraz obecną internacjonalizację polityki kształcenia. Ponadto odpowiednie podejście pozwoliłoby uwzględnić środowisko kulturowe, w którym powstał system kształcenia.

W oparciu o różny charakter badanych społeczeństw, zespół projektu zalecił nowe podejście obejmujące synkrezę, zamiast tradycyjnych porównań. Koncepcja odnosi się do metafory porównującej pojęcia przeciwstawne lub sprzeczne w jednym zdaniu. Proponowane podejście miałoby skupić się na sygnitywnych aspektach społeczeństw niż na wymiarach funkcjonalnych.

W projekcie CETH stworzono nowe ramy pozwalające uwzględnić porównywalność systemów kształcenia w kontekście internacjonalizowanym. Rezultat ożywia i pobudza debaty metodologiczne na ten temat.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Kształcenie, kultura, systemy kształcenia, starożytna Grecja, Europejska Nowoczesność, globalizacja, teoria porównawcza
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę